„Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze…”. Księga Przysłów 21:3 [komentarze]

„Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze…”. Przysłów 21:3

  • Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary (BT V)

  • Czynienie sprawiedliwości i wypełnianie prawa milsze są PANU niż krwawe ofiary (P. Ekum.)

  • Czynić sprawiedliwość i sąd, bardziej się Panu podoba, niżeli ofiara (B. Gdańska)

Zobacz cały rozdział: Księga Przysłów 21

Przysłów 21:3: komentarze

„Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości”

Zobacz użycie tego samego wyrażenia (pełnienie sprawiedliwości i prawa) w innych miejscach Biblii: 2 Samuela 8:15; Powtórzonego Prawa 33:21; 1 Królewska 10:9; Jeremiasza 22:3; Jeremiasza 22:15; Jeremiasza 23:5; Jeremiasza 33:15; Ezechiela 18:5; Ezechiela 18:19; Ezechiela 18:21; Ezechiela 18:27; Ezechiela 33:14; Ezechiela 33:16; Ezechiela 33:19; Ezechiela 45:9.

Przysłów 21:3 a Nowy Testament

Słowa z Księgi Przysłów odbijają się echem u proroków Starego Testamentu, ale używa ich również Jezus, mówiąc do faryzeuszy:

Miłosierdzia chcę, a nie ofiary (Mateusza 12:7)

przy okazji oskarżenia o łamanie szabatu, kiedy uczniowie zrywają kłosy zbóż. Jak zauważa Ulrich Luz 1

Podobne zasady formułowali wówczas także rabini, powołując się na Ozeasza 6:6 i Przysłów 21:3.

Księga Przysłów 21:3: przekład interlinearny i dynamiczny

Przekład dynamiczny: Sprawiedliwe postępowanie i życie zgodne z Bożymi nakazami jest lepsze w oczach Boga niż składanie ofiar.

מִזָּֽבַח׃ לַיהוָ֣ה נִבְחָ֖ר וּמִשְׁפָּ֑ט צְדָקָ֣ה עֲ֭שֹׂה
micā́ḇaḥ la-jhwh niḇḥā́r ûmišpā́ṭ ṣǝḏākấ ʿắśōh
niż ofiara JHWH milsze i sądu sprawiedliwości czynienie
H2077 H3068 H977 H4941 H6666 H6213
Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości. Przysłów 21:3

Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości. Przysłów 21:3

  1. Ulrich Luz; Matthew 8-20. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible; s. 182