Wersja pisana prezentacji wideo „ręka, ucho, łono i grzech w języku hebrajskim”

 Istnieje pewna cecha języka hebrajskiego, która może umknąć czytelnikowi Biblii, kiedy czyta ją w jednym z przekładów powstałych w 20 bądź 21 wieku. Autorzy przekładów, zresztą kierując się bardzo szlachetnym celem, dynamizują tekst, tzn. starają się uczynić go możliwie jak najbardziej zrozumiałym do odbiorcy docelowego, często odbywa się to jednak kosztem ekwiwalencji formalnej, czyli dokładnego oddania tekstu pierwotnego.

Od razu warto dodać, że nie istnieje przekład dosłowny, jako taki, czyli jedno słowo np. w języku hebrajskim zostaje zamienione na odpowiednik słowa w języku polskim, a efekt u odbiorcy polskiego i hebrajskiego jest ten sam. Ciężko oddać np. hebrajskie gry słów, oparte na podobnym brzmieniu wyrazów, bądź wyrazach o tym samym rdzeniu, które występują w tym samym wersecie.

I właśnie wyrazami o tym samym rdzeniu chciałbym się dziś zająć, bo zdaniem wielu dostarcza to dodatkowych informacji o tekście i samych wyrazach, nadając naszemu zrozumieniu większej głębi, jednocześnie możemy z większym szacunkiem patrzeć na tekst Biblii, którą trzymamy w ręku, mimo że została napisana przez ludzi w odległych czasach w warunkach obcych nam kulturowo.

Haim Shore

Haim Shore - Przypadki w Biblii

Haim Shore – Przypadki w Biblii

Chciałbym podzielić się spostrzeżeniami, które są autorstwa rodzimego mówcy języka hebrajskiego Haima Shore’a, profesora na Uniwersytecie Ben-Guriona w Negew w Izraelu). Autor w swojej karierze naukowej zajmował się naukami ścisłymi, ale na pewnym etapie swojego życia jego uwagę zwróciły pewne, jak sam nazywa trochę przewrotnie, koincydencje w tekście biblijnym.

Rozdział 2 jego książki nosi tytuł „Przypadki projektu w języku hebrajskim” i pierwsza jego część poświęcona jest takim przykładom wyrazów, których głębszy sens może być dostrzeżony przez wszystkich, którzy znają podstawy hebrajskiego, czyli znają litery. Wyrazy w języku hebrajskim są oparte na trzyliterowym rdzeniu (rzadziej czteroliterowym). Autor pokazuje, że wyrazy, które łączy ten sam rdzeń, łączy również coś więcej. Kiedy podam kilka przykładów, najpierw oczywistych, a później takich, które okażą się pozornie niezwiązane ze sobą, ale mówią bardzo dużo o tym, jakie skarby kryje język hebrajski.

Ręka a umiłowany

Popularnym wyrazem w języku hebrajskim jest JAD (ręka). Widzimy tutaj spółgłoski Jud i dalet. Te same spółgłoski – ten sam rdzeń posiada wyraz JADID – znowu widzimy jud i dalet. Co ono oznacza, spójrzmy do Psalmu 60:5, czytamy tam:

Aby zostali wybawieni umiłowani Twoi, wspomóż Twoją prawicą i wysłuchaj nas!

Słowo tu czytane jako JADID (ale wciąż mające ten sam rdzeń) oznacza umiłowany. Widzimy więc korelację między słowem RĘKA a UMIŁOWANY. Nietrudno dostrzec ścisły związek – słowo ręka, którą dotykamy drugą osobę, ma ścisły związek z okazywaniem miłości, o której mówi pokrewny wyraz.

Grzech i nietrafienie do celu

Kolejny przykład jest być może bardziej znany. HATAT oznacza grzech i tak jest tłumaczony. Np. widać to wyraźnie w słowach skierowanych do Kaina. Ale jak widzimy w tej definicji słownikowej, oznacza ono także nietrafienie do celu. Jak podchodzą do tego przekłady? Oto kilka przykładów tłumaczenia wersetu z Ks. Przysłów 19:2. Najbardziej dosłowne tłumaczenie Nowej Biblii Gdańskiej – najbardziej wyjaśniające czytelnikowi przekład Nowego Świata, przy jednoczesnym zatraceniu hebraizmu.

Łaska i łono

Łaska to termin, który kojarzy się z Nowym Testamentem, nie do końca słusznie, bo to słowo występuje również na kartach Tanach, kiedy opisywany jest Bóg w stosunku do swego ludu. W tym kontekście pojawia się słowo RACHUM. Polskie przekłady oddają to słowo często jako miłosierny. Spójrzmy na cytat z księgi Powtórzonego Prawa 4:31:

gdyż PAN, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym. On cię nie opuści, nie zniszczy ani nie zapomni o przymierzu, które przysiągł twoim przodkom.

Wobec kogo możemy okazywać nasze miłosierdzie? Na przykład wobec tych, którzy nie mogą się bronić i ci, od których nie możemy oczekiwać odwdzięczenia się. Co ciekawe, ten sam rdzeń, a więc litery Resz Chet Mem ma słowo RECHEM. Co ono oznacza? Przejdźmy do Jeremiasza 1:5 i oto popularny przekład, czyli Uwspółcześniona Biblia Gdańska tłumaczy bardzo dosłownie: wyszedłeś z łona. Widzimy więc kolejne słowo pozornie niezwiązane, a jednak język wskazuje na korelację słów ŁASKA i MIŁOSIERDZIE, a dzieckiem, które znajduje się w łonie matki.

Ucho i równowaga

I ostatni na dzisiaj przykład – bodaj najmniej oczywisty. Hebrajskie słowo OZEN to ucho, bądź szerzej słuchanie. Widzimy to na przykładowym wersecie – przekłady dość znacznie się różnią, ale sens zostaje zachowany. Są słowa, gdzie zostaje zachowany rdzeń Alef, Zajin, Nun, ale które mają pozornie zupełnie inne znaczenie. Wszystkie łączą się z równowagą. Np. w Ks. Kapłańskiej 19:36 występuje słowo – MOZENAIM – bywa tłumaczone jako szale, albo bardziej ogólnie wagi. Jednak jak widzimy w tym słowniku znaczenie sugeruje równowagę.

We współczesnym hebrajskim IZUN- to równowaga – również pochodne słowo od wagi i od ucha bądź słyszenia. Tymczasem korelacje między układem przedsionkowym a uchem odkryto dopiero w XIX wieku.

Na pewno te przykłady są wystarczająco ciekawe, aby zgłębiać język hebrajski, który wykorzystuje rozmaite słowa do gier językowych. Widać to na przykład w nadawaniu imion na kartach Tanach, ale również Nowego Testamentu. A niektóre przykłady, jak choćby jeden zacytowany dziś pozwolą się zastanowić, na ile Izraelici kilka tysięcy lat mogli kojarzyć równowagę z uchem…