Księga Powtórzonego Prawa 6:5 [komentarze]

Księga Powtórzonego Prawa 6:5: treść

Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły (UBG)

Księga Powtórzonego Prawa 6:5 [komentarze]

Księga Powtórzonego Prawa 6:5 [komentarze]

A będziesz miłował Wiekuistego, Boga twojego, całem sercem twojem, i całą duszą twoją, i całą mocą twoją (Cylkowa)

Księga Powtórzonego Prawa 6:5 [komentarze]

„Będziesz miłował…”

Wspomnienie miłości Boga powtórzone jeszcze w tej samej księdze w:

  • Powtórzonego Prawa 7:9;
  • Powtórzonego Prawa 10:12;
  • Powtórzonego Prawa 11:1,
  • Powtórzonego Prawa 11:13,
  • Powtórzonego Prawa 11:22;
  • Powtórzonego Prawa 13:3;
  • Powtórzonego Prawa 19:9;
  • Powtórzonego Prawa 30:6,
  • Powtórzonego Prawa 30:16,
  • Powtórzonego Prawa 30:20

„Całą swoją duszą…”

Łatwo jest przejść do porządku dziennego nad słowami z Ks. Powtórzonego Prawa. Pewne słowa przyjmujemy za oczywiste, np, „dusza”. Dosłowne tłumaczenie hebrajskiego nefesz (nep̱eš/נֶפֶשׁ) u polskiego czytelnika może budzić skojarzenie z popularnymi wyobrażeniami o duszy. Jednak hebrajski słuchacz zupełnie inaczej rozumiał nakaz z Księgi Dewarim. Kiedy czytano, że należy miłować Boga całym swoim „nefesz”, rozumiano przez to, że trzeba kochać Boga całym sobą. NET Bible tak podsumowuje przykazanie o miłowaniu Boga całą swoją duszą.

W przeciwieństwie do hellenistycznych koncepcji duszy, która jest odrębna i oddzielona od ciała i ducha, antropologia Starego Testamentu utożsamiała „duszę” (נֶפֶשׁ, nefesz) z samą osobą. Dlatego w większości przypadków najlepiej jest tłumaczyć נֶפֶשׁ (nefesz) jako „jestestwo” (ang. „being” – red.) lub podobnie.