Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Jana 9: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Jezus uzdrawia człowieka niewidomego od urodzenia

Ewangelia Jana 9:1

A przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia.

Ewangelia Jana 9:2

I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy?

Ewangelia Jana 9:3

Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga.

Ewangelia Jana 9:4

Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać.

Ewangelia Jana 9:5

Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata.

Ewangelia Jana 9. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Ewangelia Jana 9. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

Ewangelia Jana 9:6

To powiedziawszy, splunął na ziemię, zrobił błoto ze śliny i pomazał tym błotem oczy ślepego.

Ewangelia Jana 9:7

I powiedział do niego: Idź, umyj się w sadzawce Siloam – co się tłumaczy: Posłany. Poszedł więc, umył się i wrócił, widząc.

Ewangelia Jana 9:8

A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali ślepego, mówili: Czy to nie jest ten, który siadał i żebrał?

Ewangelia Jana 9:9

Jedni mówili: To on. A inni: Jest do niego podobny. Lecz on mówił: To ja jestem.

Ewangelia Jana 9:10

Wtedy zapytali go: Jak zostały otworzone twoje oczy?

Ewangelia Jana 9:11

A on odpowiedział: Człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto, pomazał moje oczy i powiedział do mnie: Idź do sadzawki Siloam i umyj się. Poszedłem więc, umyłem się i przejrzałem.

Ewangelia Jana 9:12

Wtedy zapytali go: Gdzież on jest? Odpowiedział: Nie wiem.

Reakcja faryzeuszy

Ewangelia Jana 9:13

Przyprowadzili więc do faryzeuszy tego, który przedtem był ślepy.

Ewangelia Jana 9:14

tego dnia, gdy Jezus zrobił błoto i otworzył jego oczy, był szabat.

Ewangelia Jana 9:15

Wówczas również faryzeusze pytali go, w jaki sposób przejrzał. A on im odpowiedział: Nałożył mi błoto na oczy, umyłem się i widzę.

Ewangelia Jana 9:16

Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli: Ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili: Jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? I nastąpił wśród nich rozłam.

Ewangelia Jana 9:17

Zapytali więc znowu ślepego: Co mówisz o nim, skoro otworzył twoje oczy? A on odpowiedział: Jest prorokiem.

Ewangelia Jana 9:18

A Żydzi nie wierzyli, że był ślepy i odzyskał wzrok, aż zawołali rodziców tego, który przejrzał.

Ewangelia Jana 9:19

I pytali ich: Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że się urodził ślepy? Jakże więc teraz widzi?

Ewangelia Jana 9:20

Odpowiedzieli im jego rodzice: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził ślepy.

Ewangelia Jana 9:21

Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, ani kto otworzył jego oczy, nie wiemy. Ma swoje lata, pytajcie go, on sam o sobie powie.

Ewangelia Jana 9:22

Tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że każdy, kto wyzna, iż on jest Chrystusem, będzie wyłączony z synagogi.

Ewangelia Jana 9:23

Dlatego jego rodzice powiedzieli: Ma swoje lata, jego pytajcie.

Ewangelia Jana 9:24

Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy i powiedzieli do niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny.

Ewangelia Jana 9:25

A on odpowiedział: Czy jest grzeszny, nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.

Ewangelia Jana 9:26

I zapytali go znowu: Cóż ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy?

Ewangelia Jana 9:27

Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami?

Ewangelia Jana 9:28

Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli: Ty bądź sobie jego uczniem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza.

Ewangelia Jana 9:29

My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd on jest, nie wiemy.

Ewangelia Jana 9:30

Odpowiedział im ten człowiek: To naprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie, skąd jest, a otworzył moje oczy.

Ewangelia Jana 9:31

A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje.

Ewangelia Jana 9:32

Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia.

Ewangelia Jana 9:33

Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.

Ewangelia Jana 9:34

Odpowiedzieli mu: Urodziłeś się cały w grzechach i ty nas uczysz? I wypędzili go precz.

Odpowiedź człowieka

Ewangelia Jana 9:35

A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego?

Ewangelia Jana 9:36

A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w niego wierzył?

Ewangelia Jana 9:37

I powiedział do niego Jezus: I widziałeś go, i ten, który mówi z tobą, jest nim.

Ewangelia Jana 9:38

A on powiedział: Wierzę, Panie! I oddał mu pokłon.

Ewangelia Jana 9:39

Jezus mu powiedział: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi.

Ewangelia Jana 9:40

I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszy, którzy z nim byli, i zapytali go: Czy i my jesteśmy ślepi?

Ewangelia Jana 9:41

Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie: Widzimy – dlatego wasz grzech pozostaje.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj