Ezechiasz – Jezus – śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zapowiedziane w ST

Proroctwa biblijne to również realne wydarzenia historyczne, które wskazują na coś większego. Życie Ezechiasza, ze wszystkimi wzlotami i upadkami, w kluczowym momencie pokazuje drogę, którą przeszedł również Chrystus. Ezechiasza i Jezusa łączy proroctwo o Immanuelu (Izajasza 7:14), które Ew. Mateusza cytuje pozornie poza kontekstem, a tak naprawdę otwiera nam ono nową perspektywę patrzenia na historię Izraela, w szczególności losy Ezechiasza.

Ezechiasz – Jezus – spis treści

Ezechiasz - Jezus

Ezechiasz – Jezus

0:00 – tło historyczne panowania Ezechiasza

4:36 – proroctwo o Immanuelu i użycie go w Ew. Mateusza
9:51 – inne proroctwa Izajasza o Mesjaszu
11:20 – czy Immanuelem jest Chrystus czy Ezechiasz
12:18 – typologia biblijna

13:23 – Biblia o Ezechiaszu
14:17 – prorocza zapowiedź w imionach
15:05 – oczyszczenie świątyni Ezechiasza
16:00 – Ezechiasz i zniszczenie węża
16:46 – Ezechiasz i przywrócenie Paschy
18:30 – próba Ezechiasza
20:45 – śmiertelna choroba Ezechiasza
23:17 – linia prowadząca do Mesjasza zostaje przedłużona
24:00 – Ezechiasz przywrócony do życia
25:57 – Ezechiasz i oblubienica
27:59 – zniszczenie wrogów Izraela
30:37 – pieśń Ezechiasza o wybawieniu
31:08 – czego uczymy się z historii Ezechiasza

32:42 – dyskusja
– o Ewangelii Mateusza i proroctwach o Chrystusie
– znaczeniu liczby 14
– Jezusie jako drugim Mojżeszu
– „Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił…” (Psalm 22:1) w życiu Ezechiasza
– dlaczego są cztery Ewangelie

Ezechiasz – Jezus – wideo

Ezechiasz – Jezus

Linki

Zobacz także: 1. część wykładu: Immanuel (Bóg z nami) – dlaczego tak nazwano Chrystusa
Nasz kanał na YouTube.com z innymi nagraniami – tutaj

Ezechiasz – Jezus – wykorzystane wersety

Czas omawiania na powyższym nagraniu (od:)

 • 2 Koryntian 11:2 – od 25:57
 • 2 Kronik 29:16 – od 15:06
 • 2 Kronik 30 – od 16:49
 • 2 Kronik 30:17 – od 16:49
 • 2 Kronik 30:18 – od 16:49
 • 2 Kronik 32 – od 4:05
 • 2 Kronik 32:27-30 – od 30:37
 • 2 Kronik 32:31 – 0d 18:30
 • 2 Królewska 18 – od 4:05
 • 2 Królewska 18:4 – 16:00
 • 2 Królewska 18:5 – od 13:45
 • 2 Królewska 18:7 – od 13:34
 • 2 Królewska 19 – od 4:05
 • 2 Królewska 19:29-30 – od 27:59
 • 2 Królewska 19:35 – od 27:59
 • 2 Królewska 20:1 – od 20:49
 • 2 Królewska 20:3-4 – od 19:12
 • 2 Królewska 20:5-7 – od 24:00
 • 2 Królewska 20:7 – od 20:49
 • 2 Samuela 7:12-13 – od 1:12
 • 2 Samuela 7:14 – od 1:12 / od 14:17
 • Dzieje 17:3 – od 31:08
 • Hebrajczyków 5:7 – od 19:12
 • Izajasza 7:14 – od 6:28
 • Izajasza 7:17 – od 3:06
 • Izajasza 8:8 – od 3:31
 • Izajasza 9:6 – od 9:56 / od 10:35
 • Izajasza 11:1 – od 10:07
 • Izajasza 36 – od 4:05
 • Izajasza 37 – od 4:05
 • Izajasza 38:20 – od 30:37
 • Izajasza 53:10-11 – od 23:17
 • Izajasza 53:12 – od 20:49
 • Izajasza 62:4 – od 25:57
 • Jana 3:29 – od 25:57
 • Kapłańska 13 – od 20:49
 • Łukasza 1:28-30 – od 14:17
 • Łukasza 5:34 – od 25:57
 • Marka 2:19 – od 25:57
 • Mateusza 1 – od 6:44
 • Mateusza 2:2 – od 7:28
 • Mateusza 4 – od 18:53
 • Mateusza 9:15 – od 25:57
 • Objawienia 18:23- od 25:57
 • Objawienia 21:2- od 25:57
 • Objawienia 21:9- od 25:57
 • Objawienia 22:17- od 25:57
 • Pieśń nad Pieśniami 7:7 – od 25:57
 • Rodzaju 3:15 – od 16:00
Tagi