Bóg i Mojżesz

Poniżej przedstawiamy listę wersetów, które zawierają rzeczy w jednej części Biblii przypisywane Bogu, a w innej Mojżeszowi. Czy oznacza to, że Mojżesz jest tą samą osobą, co JHWH, Bóg Izraela? Mimo że taki argument często pojawia się w dowodzeniu mającym wykazać, że Jezus z Nazaretu był tożsamy z Bogiem Izraela właśnie za sprawą wykonywania tych samych rzeczy, które autorzy biblijni przypisują obu osobom, widzimy, że taka argumentacja prowadzi do absurdu: Mojżesz = JHWH.

Poniżej lista wersetów, w których te same słowa autorzy przypisują Mojżeszowi i JHWH:

Bóg i Mojżesz

Bóg i Mojżesz

1. przykazanie o czci rodziców
2. prawa w ogóle
3. nadanie ziemi
4. obrzezanie

Bóg i Mojżesz: wspólne wersety

Marka 7:10
 Bóg bowiem nakazał : Czcij swego ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć.
Mateusza 15:4
 Mojżesz bowiem powiedział:  Czcij swego ojca i swoją matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć.
Ezechiela 20:11
 Dałem (słowa Boga – por. Ezechiela 20:2) im moje ustawy i objawiłem im moje prawa , które jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył.
Jozuego 22:2, 5
(2) I powiedział do nich:  Strzegliście wszystkiego, co wam nakazał Mojżesz , sługa PANA, i byliście posłuszni memu głosowi we wszystkim, co wam nakazałem.
(5) Tylko uważajcie pilnie, by zachować  przykazanie i prawo, które nakazał wam Mojżesz , sługa PANA – abyście miłowali PANA, swojego Boga, kroczyli wszystkimi jego drogami, zachowywali jego przykazania, lgnęli do niego i służyli mu z całego swego serca i z całej swej duszy.
Powtórzonego Prawa 18:9
Gdy wejdziesz do   ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje , nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów.
Jozuego 22:4
A teraz PAN, wasz Bóg, dał odpoczynek waszym braciom, jak im obiecał. Zawróćcie więc teraz i idźcie do waszych namiotów i do   ziemi waszej własności, którą dał wam Mojżesz, sługa PANA , po drugiej stronie Jordanu.
Rodzaju 17:10
 A takie jest moje przymierze , które będziecie zachowywać, między mną a wami i między twoim potomstwem po tobie:  Każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany. 
Jana 7:22
Przecież  Mojżesz dał wam obrzezanie (nie jakoby było od Mojżesza, ale od ojców) , a w szabat obrzezujecie człowieka.

na podstawie: The Human Jesus