Spis treści

Zobacz także: inne rozdziały Ewangelii Mateusza

Ewangelia Mateusza 27: tekst

Jezus wydany Piłatowi

Ewangelia Mateusza 27:1

A gdy nastał poranek, wszyscy naczelni kapłani i starci ludu naradzili się przeciw Jezusowi, aby go zgładzić.

Ewangelia Mateusza 27:2

I związawszy go, odprowadzali go i wydali Piłatowi, namiestnikowi.

Judasz popełnia samobójstwo

Ewangelia Mateusza 27:3

Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, pożałował i odniósł trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym,

Ewangelia Mateusza 27:4

mówiąc: Zgrzeszyłem, wydając niewinną krew. Ale oni powiedzieli: Co my mamy do tego? To twoja sprawa.

Ewangelia Mateusza 27:5

I rzuciwszy srebrniki w świątyni, odszedł, a gdy oddalił się, powiesił się.

Ewangelia Mateusza 27:6

A arcykapłani wzięli srebrniki i powiedzieli: Nie wolno ich wkładać do skarbca, bo są zapłatą za krew.

Ewangelia Mateusza 27:7

I naradziwszy się, kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców.

Ewangelia Mateusza 27:8

Dlatego pole nazywane jest do dziś „Polem krwi”.

Ewangelia Mateusza 27:9

Wtedy zostało wypełnione, co zostało powiedziane przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela.

Ewangelia Mateusza 27:10

I dali je za pole garncarza, jak Pan mi nakazał.

Jezus przed Piłatem

Ewangelia Mateusza 27:11

Jezus zaś stanął przed namiestnikiem i zapytał go namiestnik: Czy ty jesteś Królem Żydów? A Jezus powiedział mu: Ty to mówisz.

Ewangelia Mateusza 27:12

A gdy był oskarżany przez arcykapłanów i starszych, nic nie odpowiadał.

Ewangelia Mateusza 27:13

Następnie Piłat powiedział do niego: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko Tobie?

Ewangelia Mateusza 27:14

I nie odpowiedział mu nawet jednym słowem, tak że namiestnik był bardzo zdziwiony.

Tłum wybiera Barabasza 

Ewangelia Mateusza 27:15

A z okazji święta namiestnik miał w zwyczaju uwalniać tłumowi jednego więźnia, którego chcieli.

Ewangelia Mateusza 27:16

A mieli wówczas osławionego więźnia imieniem Barabasz.

Ewangelia Mateusza 27:17

Gdy więc zgromadzili się, Piłat powiedział do nich: Kogo chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, który jest nazywany Chrystusem?

Ewangelia Mateusza 27:18

Bo wiem, że wydali go z zawiści.

Ewangelia Mateusza 27:19

I gdy siedział na miejscu sędziowskim, jego żona przysłała wiadomość do niego, mówiąc: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo wiele wycierpiałam dziś we śnie z jego powodu.

Ewangelia Mateusza 27:20

A arcykapłani i starsi przekonali tłumy, aby prosiły za Barabaszem i żądały zgładzenia Jezusa.

Ewangelia Mateusza 27:21

Ale namiestnik odpowiadając, rzekł do nich: Którego z tych dwóch mam wam uwolnić? I oni powiedzieli: Barabasza!

Ewangelia Mateusza 27:22

Piłat powiedział do nich: Co więc mam uczynić z Jezusem, który jest nazywany Chrystusem? Wszyscy powiedzieli: Niech zostanie ukrzyżowany!

Ewangelia Mateusza 27:23

I rzekł: Co więc złego uczynił? Ale oni tym głośniej krzyczeli, mówiąc: Niech zostanie ukrzyżowany!

Ewangelia Mateusza 27:24

Gdy więc Piłat widział, że nic nie zyska, ale raczej wszczyna się rozruch, wziął wodę i obmył ręce przed tłumem, mówiąc: Jestem niewinny krwi tego sprawiedliwego. To wasza sprawa.

Ewangelia Mateusza 27:25

I cały lud odpowiadając, powiedział: Jego krew na nas i na nasze dzieci.

Ewangelia Mateusza 27:26

Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał na ukrzyżowanie.

Jezus wyśmiewany

Ewangelia Mateusza 27:27

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium i cała kohorta zgromadziła się wokół niego.

Ewangelia Mateusza 27:28

I rozebrawszy go, nałożyli szkarłatną szatę.

Ewangelia Mateusza 27:29

I upletli koronę z cierni, i włożyli mu ją na głowę, a trzcinę w jego prawą rękę. I padłszy przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydów!

Ewangelia Mateusza 27:30

Plując na niego, wzięli trzcinę, bili go po głowie.

Ewangelia Mateusza 27:31

A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego szatę i ubrawszy w jego własne ubrania, odprowadzili go, by go ukrzyżować.

Ewangelia Mateusza 27

Ewangelia Mateusza 27

Ukrzyżowanie

Ewangelia Mateusza 27:32

I gdy wyszli, znaleźli człowieka – Cyrenejczyka, o imieniu Szymon, którego zmusili, by niósł jego krzyż.

Ewangelia Mateusza 27:33

I gdy doszli do miejsca zwanego Golgotą, co oznacza miejsce czaszki,

Ewangelia Mateusza 27:34

dali mu do wypicia wino wymieszane z żółcią. Ale gdy spróbował, nie chciał pić.

Ewangelia Mateusza 27:35

I gdy go ukrzyżowali, podzielili między sobą jego szaty, rzucając losy.

Ewangelia Mateusza 27:36

I siedząc tam, pilnowali go.

Ewangelia Mateusza 27:37

A nad jego głową zawiesili zapisane oskarżenie wobec niego: To jest Jezus, Król Żydów.

Ewangelia Mateusza 27:38

A wraz z nim zostali ukrzyżowani dwaj bandyci, jeden z prawej strony i jeden z lewej strony.

Ewangelia Mateusza 27:39

A przechodzący ubliżali mu, kiwając głowami

Ewangelia Mateusza 27:40

i mówiąc: Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudujesz, uratuj siebie samego. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża.

Ewangelia Mateusza 27:41

Podobnie także arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi drwili z niego, mówiąc:

Ewangelia Mateusza 27:42

Innych uratował, nie może uratować samego siebie. Jeśli jest Królem Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego.

Ewangelia Mateusza 27:43

Ufał Bogu, niech go teraz ocali – jeśli go sobie upodobał. Bo powiedział: Jestem Synem Bożym.

Ewangelia Mateusza 27:44

Również i bandyci, którzy zostali z nim ukrzyżowani, złorzeczyli mu.

Śmierć Jezusa

Ewangelia Mateusza 27:45

A od szóstej godziny nad całą ziemią zapanowała ciemność, aż do godziny dziewiątej.

Ewangelia Mateusza 27:46

I około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachtani? To jest, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś?

Ewangelia Mateusza 27:47

I niektórzy ze stojących tam, kiedy to usłyszeli, mówili: On woła Eliasza.

Ewangelia Mateusza 27:48

I zaraz jeden z nich podbiegłszy, wziął gąbkę i po nasączeniu jej octem, włożył ją na trzcinę i podał mu ją do picia.

Ewangelia Mateusza 27:49

A pozostali mówili: Zostaw go. Zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie, by go uratować.

Ewangelia Mateusza 27:50

Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha.

Ewangelia Mateusza 27:51

A oto zasłona świątyni została rozdarta na pół od góry do dołu, i ziemia zatrzęsła się, a skały popękały.

Ewangelia Mateusza 27:52

I groby zostały otwarte i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych.

Ewangelia Mateusza 27:53

I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu.

Ewangelia Mateusza 27:54

A centurion i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i co się stało, przerazili się bardzo, mówiąc: Naprawdę był on Synem Bożym.

Ewangelia Mateusza 27:55

I było tam wiele kobiet, przypatrujących się z dala, które szły za Jezusem od Galilei, usługując mu.

Ewangelia Mateusza 27:56

Wśród nich były Maria Magdalena i i Maria, matka Jakuba i Józefa, i matka synów Zebedeusza.

Jezus pogrzebany

Ewangelia Mateusza 27:57

A gdy zapadł wieczór, przyszedł bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który sam również był uczniem Jezusa.

Ewangelia Mateusza 27:58

Poszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wtedy Piłat nakazał, aby mu je wydać.

Ewangelia Mateusza 27:59

I Józef wziąwszy ciało, owinął je w czyste płótno,

Ewangelia Mateusza 27:60

i złożył je w jego własnym nowym grobowcu, który wykuł w skale, zatoczył wielki kamień u wejścia do grobowca i odszedł.

Ewangelia Mateusza 27:61

A była tam Maria Magdalena oraz inna Maria, siedziały one naprzeciw grobu.

Straż przy grobie

Ewangelia Mateusza 27:62

I następnego dnia, który jest dniem po Dniu Przygotowaniu, arcykapłani i faryzeusze zebrali się przed Piłatem,

Ewangelia Mateusza 27:63

mówiąc: Panie, przypominamy sobie, że ten zwodziciel powiedział, gdy jeszcze żył: Po trzech dniach zostanę wzbudzony.

Ewangelia Mateusza 27:64

Dlatego rozkaż, aby grób został zabezpieczony aż do trzeciego dnia, by czasem jego uczniowie nie przyszli i wykradli go, i nie rozpowiadali ludziom: Został On wzbudzony z martwych; i ostatnie zwiedzenie będzie gorsze niż pierwsze.

Ewangelia Mateusza 27:65

Piłat powiedział do nich: Macie straż. Idźcie i poczyńcie zabezpieczenia, jak tylko potraficie.

Ewangelia Mateusza 27:66

Poszli więc i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i ustawiając straż.

przekład: Nowa Europejska Wersja

Ewangelia Mateusza 27: powiązane teksty

Temat Link do tekstu
Męczeństwo Jezusa. Ew. Mateusza 27:26-31 [chiazm] czytaj