Chiazm w Ewangelia Mateusza 27:26-31: opis

W krótkim opisie męczeństwa Jezusa ze strony żołnierzy rzymskich można dostrzec strukturę literacką zwaną chiazmem. [A] to wydanie / odprowadzenie na ukrzyżowanie Chrystusa. Kolejne elementy [B] łączy szata / płaszcz: zarówno na początku, jak i na końcu sceny Jezus zostaje rozebrany i ponownie ubrany. Następnie dochodzi do tortur ze strony żołnierzy rzymskich, gdzie pojawiają się dwa powtarzające się elementy [C]: głowa i trzcina.

Centrum chiazmu to kluczowa scena: Jezus (w ironiczny sposób) zostaje nazwany królem Żydów.

Ewangelia Mateusza 27:26-31 [tekst]

Męczeństwo Jezusa. Ewangelia Mateusza 27:26-31 [chiazm]

Męczeństwo Jezusa. Ewangelia Mateusza 27:26-31 [chiazm]

(26) Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa, po ubiczowaniu,  [A1] wydał na ukrzyżowanie .
(27) Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział.
(28) A  [B1] rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz .
(29) Upletli koronę z cierni i włożyli mu  [C1] na głowę , a w prawą rękę dali  [C2]trzcinę .
 [D] I padając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Witaj, królu Żydów!  (30) A plując na niego, brali tę  [C2]trzcinę  i bili go  [C2] po głowie .
(31) Kiedy go wyszydzili,  [B2] zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego szaty  i  [A2] odprowadzili na ukrzyżowanie .

Zobacz także: cały rozdział Mateusza 27

Ewangelia Mateusza 27:26-31 [chiazm]

[A1] (26) (…) a Jezusa, po ubiczowaniu,  wydał na ukrzyżowanie. 
[B1] (27) Wówczas żołnierze namiestnika zaprowadzili Jezusa na ratusz i zebrali wokół niego cały oddział.
(28) A  rozebrawszy go, ubrali go w szkarłatny płaszcz .
[C1] (29) Upletli koronę z cierni i włożyli mu  na głowę , a w prawą rękę dali  trzcinę .
[D]  I padając przed nim na kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Witaj, królu Żydów! 
[C2] (30) A plując na niego, brali tę  trzcinę  i bili go  po głowie .
[B2] (31) Kiedy go wyszydzili,  zdjęli z niego płaszcz, ubrali go w jego szaty 
[A2] i odprowadzili na ukrzyżowanie.