Czy Pan Jezus był aniołem

Podczas dyskusji po ostatnim wykładzie rozmawialiśmy na temat stworzenia świata [wykład do odsłuchania tutaj]. Przy okazji powrócił temat tego, czy Pan Jezus jest rzeczywiście aniołem. Punktem wyjścia był 1 rozdział Listu do Hebrajczyków.

Następnie wspomnieliśmy o Liście do Kolosan, który oprócz Listu do Hebrajczyków, jest najczęściej przytaczanym fragmentem, mającym świadczyć, że Pan Jezus stwarzał świat fizyczny [więcej na temat tego fragmentu przeczytasz tutaj].

Czy Pan Jezus stwarzał świat?

Dużo rzadziej przy omawianiu tematu stwarzania podawane są fragmenty, gdzie to Bóg Ojciec nazywany jest stworzycielem i jest mu oddawana cześć właśnie z tego powodu. My przypomnieliśmy również te miejsca w Biblii.

Zajęliśmy się także tematem personifikacji: Słowa i Mądrości. Czy rzeczywiście usprawiedliwione jest, by mówić tu o rzeczywistej osobie, która dodatkowo jest tożsama z Synem Bożym – Mesjaszem?

Przyszli w imieniu Pana Jezusa, ale fałszywie prorokowali

Wszechobecność sprzecznych ze sobą teorii rodzi pytanie: dlaczego tak wiele kłamstw pojawiło się na świecie, a przecież są one wspierane autorytetem dużych organizacji religijnych. W tym kontekście pojawiła się próba wyjaśnienia słów Pana Jezusa, mówiącego o przychodzących w Jego imieniu.

Dyskusja biblijna: czy Pan Jezus był aniołem i stworzył świat

Omawiane wersety podczas dyskusji: ” czy Pan Jezus był aniołem i stworzył świat”
 • List do Hebrajczyków 1:2
 • List do Hebrajczyków 1:8
 • List do Hebrajczyków 1:9
 • List do Hebrajczyków 1:10
 • List do Hebrajczyków 1:11
 • List do Hebrajczyków 1:12
 • List do Hebrajczyków 1:14
 • List do Kolosan 1:15
 • List do Kolosan 1:16
 • Ewangelia Mateusza 19:4
 • Księga Objawienia 4:11
 • Dzieje Apostolskie 4:24
 • Psalm 33:6
 • 1 Księga Samuela 4:1
 • Księga Przysłów 8:22
 • Księga Przysłów 8:23
 • Księga Przysłów 8:24
 • Ewangelia Mateusza 24:4
 • Ewangelia Mateusza 24:5
 • Ewangelia Łukasza 21:7
 • Ewangelia Łukasza 21:8