Cytaty Ewangelia Mateusza 6

Ewangelia Mateusza 6:9-13

(9) Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię!
(10) Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.
(11) Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj;
(12) i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
(13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. [B. Tysiąclecia V]

Ewangelia Mateusza 6:9-13

 

Ewangelia Mateusza 6:12

Ewangelia Mateusza 6:12

Ewangelia Mateusza 6:12

Ewangelia Mateusza 6:14-15

Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie.
Jeśli zaś nie przebaczycie ludziom, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam przewinień. [P. Ekumeniczny]

Ewangelia Mateusza 6:14

Ewangelia Mateusza 6:14

Ewangelia Mateusza 6:14-15

Ewangelia Mateusza 6:14-15

Ewangelia Mateusza 6:19-21

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. [UBG]

Ewangelia Mateusza 6:19-21

Ewangelia Mateusza 6:19-21

Ewangelia Mateusza 6:20

Ewangelia Mateusza 6:20

Ewangelia Mateusza 6:20-21

Ewangelia Mateusza 6:20-21

Ewangelia Mateusza 6:33

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. [B. Tysiąclecia V]

 

Ewangelia Mateusza 6:33

Ewangelia Mateusza 6:33