Cytaty Dzieje Apostolskie 4

Dzieje Apostolskie 4:10-12

To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że przez imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, a którego Bóg wskrzesił z martwych, za sprawą tego imienia właśnie stoi on zdrowy przed wami. Ten jest owym kamieniem wzgardzonym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I w żadnym innym nie masz zbawienia, albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni. [Biblia Lubelska]

Dzieje Apostolskie 4:10-12

Dzieje Apostolskie 4:10-12

Dzieje Apostolskie 4:19-20

A Piotr i Jan odpowiedzieli: „Rozsądźcie sami, co jest słuszne przed Bogiem: was słuchać czy Boga? Bo nie możemy milczeć o tym, cośmy widzieli i słyszeli”.”[B. Paulistów]

Dzieje Apostolskie 4:19-20

Dzieje Apostolskie 4:19-20

Dzieje Apostolskie 4:24

A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest [UBG]

Dzieje Apostolskie 4:24

Dzieje Apostolskie 4:24