Dzieje Apostolskie – cytaty

Dzieje Apostolskie – cytaty chronologicznie

Dzieje Apostolskie 4

 Dzieje Apostolskie 4:10-12 

(10) to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że przez imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, a którego Bóg wskrzesił z martwych, za sprawą tego imienia właśnie stoi on zdrowy przed wami.

(11) Ten jest owym kamieniem wzgardzonym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym.

(12) I w żadnym innym nie masz zbawienia, albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni.

Komentarze KUL

Dzieje Apostolskie 4:10-12

Dzieje Apostolskie 4:10-12

 Dzieje Apostolskie 4:19-20 

(19) A Piotr i Jan odpowiedzieli: „Rozsądźcie sami, co jest słuszne przed Bogiem: was słuchać czy Boga?
(20) Bo nie możemy milczeć o tym, cośmy widzieli i słyszeli”.

Biblia Paulistów

Dzieje Apostolskie 4:19-20

Dzieje Apostolskie 4:19-20

 

Dzieje Apostolskie 14

 Dzieje Apostolskie 14:22 

Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.

Biblia Tysiąclecia IV

Dzieje Apostolskie 14:22

Dzieje Apostolskie 14:22

 

Dzieje Apostolskie 18

 Dzieje Apostolskie 18:9-10 

(9) W nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
(10) bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić. Mam bowiem liczny lud w tym mieście.

Biblia Ewangeliczna – Przekład Dosłowny

Dzieje Apostolskie 18:9-10

Dzieje Apostolskie 18:9-10

Dzieje Apostolskie- cytaty tematycznie

Dzieje Apostolskie: Jezus – kamień węgielny

 Dzieje Apostolskie 4:10-12 

(10) to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że przez imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, a którego Bóg wskrzesił z martwych, za sprawą tego imienia właśnie stoi on zdrowy przed wami.

(11) Ten jest owym kamieniem wzgardzonym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym.

(12) I w żadnym innym nie masz zbawienia, albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 4:10-12

Dzieje Apostolskie 4:10-12

Komentarze KUL

Nie bój się

 Dzieje Apostolskie 18:9-10 

(9) W nocy Pan powiedział do Pawła w widzeniu: Nie bój się, lecz mów i nie milcz,
(10) bo Ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby cię skrzywdzić. Mam bowiem liczny lud w tym mieście.

Biblia Ewangeliczna – Przekład Dosłowny

Dzieje Apostolskie 18:9-10

Dzieje Apostolskie 18:9-10

Słuchać Boga – nie ludzi

 Dzieje Apostolskie 4:19-20 

(19) A Piotr i Jan odpowiedzieli: „Rozsądźcie sami, co jest słuszne przed Bogiem: was słuchać czy Boga?
(20) Bo nie możemy milczeć o tym, cośmy widzieli i słyszeli”.

Biblia Paulistów

Dzieje Apostolskie 4:19-20

Dzieje Apostolskie 4:19-20

Uciski w drodze do Królestwa

 Dzieje Apostolskie 14:22 

Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.

Biblia Tysiąclecia IV

Dzieje Apostolskie 14:22

Dzieje Apostolskie 14:22