Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któż takim mistrzem jak On?

Hioba 36:2