Niebo i piekło. Fałszywy dylemat chrześcijan

Niebo i piekło. Fałszywy dylemat chrześcijan

Niebo i piekło. Fałszywy dylemat chrześcijan

Dylemat chrześcijan brzmi: czy po śmierci trafią do nieba czy też do piekła. Problem w tym, że takie pytanie nie istniało dla autorów biblijnych. Spośród ponad 31 tys. wersetów praktycznie nie ma ani jednego, który zawierałby takie zestawienie potencjalnych perspektyw dla życia po życiu.

Szybkie wyszukiwanie na stronie Biblia.apologetyka.info wśród 74 ksiąg Biblii (łącznie z księgami deuterokanonicznymi) i 30 przekładów dało wynik łącznie… 1 wersetu. XVI-wieczny przekład Jakuba Wujka Hioba 11:8 oddaje w następujący sposób:

„Wyższy jest niż niebo, a cóż uczynisz? głębszy niźli piekło, a zkądże poznasz?”.

Obecne przekłady praktycznie nie oddają już hebrajskiego „שְׁאוֹל” (szeol) jako piekło (wyjątkiem jest bazująca na XVII-wiecznym przekładzie Uwspółcześniona Biblia Gdańska). Tłumacze zdają sobie sprawę, że hebrajski termin nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi wyobrażeniami o ognistym piekle i często bywa tłumaczony jako po prostu „grób„.

Zostajemy więc z jedynym wersetem z jedynego przekładu, a dodatkowo kontekst wskazuje, że nie chodzi o „życie po życiu”, ale o nieograniczoność Boga. W ten sposób Sofar z Naamy odpowiada a pytanie

„Czy wybadasz tajemnice Boga? Czy zgłębisz doskonałość Wszechmocnego?” (Hioba 11:7).

Co zatem jest perspektywą biblijną, która powinna elektryzować ludzi wierzących? Zestawienie słów brzmi podobnie, ale przy bliższym przyjrzeniu się dostrzegamy ogromną różnicę. To zestawienie brzmi: „życie albo śmierć”. Ile takich wersetów znajduje się w Biblii? Zwykłe wyszukiwanie pokazuje, że w zależności od tłumaczenia ta liczba może sięgnąć 35 (Biblia Paulistów). I większość z nich wskazuje na wybór, który stoi przed człowiekiem. Oto kilka przykładów:

Powtórzonego Prawa 30:15: Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.
Powtórzonego Prawa 32:39: „Przejrzyjcie teraz! Oto Ja, tylko Ja istnieję, a prócz Mnie nie ma żadnych bogów. Ja sprowadzam śmierć i daję życie.
Przysłów 18:21: Życie i śmierć zależą od języka, każdy będzie spożywał owoce, jakie lubi
Jeremiasza 8:3: Cała reszta ocalałych z tego przewrotnego plemienia wybierze sobie raczej śmierć niż życie
Ezechiela 33:5: Słyszał wprawdzie dźwięk rogu, ale nie przyjął ostrzeżenia, dlatego poniesie odpowiedzialność za swoją śmierć. A ten, który ostrzegał, ocali swoje życie
Rzymian 6:23: Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem Boga – życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.

Te kilkadziesiąt wersetów, które zestawiają ze sobą śmierć i życie to tylko mały element wielkiego biblijnego obrazu. Biblia bowiem mówi o tych, którzy „albo mają życie, albo go nie mają” (1 Jana 5:12), „zobaczą życie wieczne lub go nie zobaczą” (Jana 3:36), „wąskiej drodze do życia i szerokiej na zatracenie” (Mateusza 7:14), „pójdą na zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie do potępienia” (Jana 5:29) i „odziedziczą życie wieczne” (Mateusza 19:29). Podobnych przykładów jest znacznie więcej.

I znowu to tylko kolejny mały fragment wielkiego obrazu, który szkicuje Biblia, konsekwentnie składająca obietnicę życia sprawiedliwym i śmierci grzesznikom. „Męki piekielne”, które zostały w międzyczasie zmienione na „wieczne oddzielenie od Boga” łączy fałszywa podbudowa w postaci wiary w „duszę nieśmiertelną”(zero wyników wyszukiwania na wspomnianej stronie). Dlatego zamiast mrzonek o niebie czy fałszywej nadziei na czyściec chrześcijanie oczekują życia na odnowionej ziemi. A karykatura sprawiedliwości Bożej, czyli męki w piekle, powinny zostać odstawione na tę samą półkę z bajkami co niebiańskie życie pośród obłoków. W końcu Chrystus uczył „Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię” (Mateusza 5:5). Nie dodawał, że cytowany przez niego Psalm 37 kończy się słowami „przeklęci przez Niego [Boga – red.] – wyginą” (Psalm 37:22).