W przyszłości Święty, niech Jego imię będzie błogosławione, posadzi Mesjasza w (domu nauki) i będą go nazywać ,,Pan”, tak jak nazywają Stwórcę […] I wszyscy ci, którzy chodzą po ziemi, przyjdą i zasiądą przed nim, aby usłyszeć nową Torę i nowe przykazania oraz głęboką mądrość, której będzie nauczał Izrael […] I żadna osoba, która usłyszy naukę płynącą z ust Mesjasza, nigdy już jej nie zapomni, ponieważ Święty, niech Jego imię będzie błogosławione, objawi Mu siebie w domu Nauki Mesjasza oraz wyleje Swojego Ducha Świętego na wszystkich tych, którzy chodzą po ziemi, a Jego Duch Święty będzie na każdym z nich.

Midrasz ha-Gadol (Wielki Midrasz)
Antologia midraszy pochodząca z XIII wieku, najczęściej przypisywana Dawidowi ben Aronowi z Edenu (Jemen) (źródło: jhi.pl)