Jak wyglądał Przybytek (Miszkan)

Miszkan (משכן‎) to przenośna świątynia, której szczegółowy opis znajduje się w Księdze Mojżeszowej, stanowiąca centrum kultu Boga JHWH przed powstaniem Świątyni w Jerozolimie (od wyjścia z Egiptu aż do wejścia do ziemi Kanaan).

Poniższa grafika ma charakter poglądowy i pozwala zorientować się w układzie poszczególnych elementów opisanych na kartach Biblii (Ks. Wyjścia 25-31 oraz 35-40).

Grafika w większej rozdzielczości: kliknij na obrazek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz obraz na nowej karcie.

Jak wyglądał Przybytek (Miszkan) / BogZyje.pl

Jak wyglądał Przybytek (Miszkan) / BogZyje.pl

Przybytek i naczynia święte / wolna domena / I tak pierwszego miesiąca, drugiego roku, pierwszego dnia miesiąca, został wzniesiony przybytek. I Mojżesz wystawił przybytek, podstawił jego podstawki, postawił deski, włożył drążki i postawił jego słupy. Rozciągnął też namiot nad przybytkiem i z wierzchu nałożył przykrycie namiotu nad nim, jak PAN rozkazał Mojżeszowi (Wyjścia 40:17-19; UBG)

Przybytek i naczynia święte / wolna domena / I tak pierwszego miesiąca, drugiego roku, pierwszego dnia miesiąca, został wzniesiony przybytek. I Mojżesz wystawił przybytek, podstawił jego podstawki, postawił deski, włożył drążki i postawił jego słupy. Rozciągnął też namiot nad przybytkiem i z wierzchu nałożył przykrycie namiotu nad nim, jak PAN rozkazał Mojżeszowi (Wyjścia 40:17-19; UBG)

Czytaj także: Dzień Pojednania (Jom Kippur) w świetle Hebrajczyków 9. Czym są rzeczy niebiańskie wymagające oczyszczenia