Rebeka, Tamar i Rut – w oczekiwaniu na Mesjasza

W 1. rozdziale Ew. Mateusza w genealogii Chrystusa pojawiają Tamar (Mateusza 1:3) oraz Rut (Mateusza 1:6), a także Izaak – mąż Rebeki (Mateusza 1:2). Ich historie łączy wspólna oś, na której są oparte. Wszystkie one oczekiwały potomka, a ukoronowaniem rodu Dawida był Mesjasz – zgodnie z zapowiedzią daną przez Boga (Galacjan 3:16: Obietnice zostały wypowiedziane Abrahamowi oraz jego potomkowi).

Rebeka, Tamar i Rut – podobieństwa historii

Trzy wierne kobiety
Ks. Rodzaju Rebeka Ks. Rodzaju Tamar Rut Ks. Rut
Rodzaju 24:60 wierzy w obietnice dotyczące ziemi i nasienia (potomstwa)
„błogosławili Rebece, mówiąc jej: Jesteś naszą siostrą, rozmnóż się w tysiąc tysięcy, a twoje potomstwo niech posiądzie bramy swych nieprzyjaciół
Rodzaju 38:11 wierzy w słowa dotyczące prawa lewiratu na temat nasienia (potomstwa)
Wtedy Juda powiedział do swojej synowej Tamar: Mieszkaj w domu twego ojca jako wdowa, aż dorośnie mój syn Szela.
Powiedział bowiem: Oby on też nie umarł jak jego bracia.
I Tamar odeszła, i mieszkała w domu swego ojca.
Rut 1:16; Rut 2:11; Rut 2:20 wierzy w obietnice dotyczące ziemi i nasienia (potomstwa) oraz prawo lewiratu
Rut jednak odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie.
Gdziekolwiek bowiem pójdziesz i ja pójdę, a gdziekolwiek zamieszkasz i ja zamieszkam.
Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. (…) Boaz odpowiedział jej: Dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swego męża, i to, jak opuściłaś swego ojca i swą matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś, i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. (…) Potem Noemi odezwała się do swojej synowej: Niech będzie błogosławiony przez PANA, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych i umarłych.
Ponadto Noemi powiedziała: Ten człowiek jest naszym krewnym, jednym spośród blisko z nami spokrewnionych.
Rodzaju 24:58 opuszcza dom ojca i kraj
Zawołali więc Rebekę i zapytali ją: Czy chcesz jechać z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała: Pojadę
Rodzaju 38:11 wcześniej opuszcza dom ojca Rut 2:11 opuszcza rodzinę i kraj
Dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś (…) jak opuściłaś swego ojca i swą matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś, i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś.
Rodzaju 24:55-56 zostawia brata i matkę
Jej brat i matka powiedzieli: Niech dziewczyna zostanie z nami chociaż dziesięć dni, a potem pójdzie. A on powiedział do nich: Nie zatrzymujcie mnie, skoro PAN poszczęścił mojej drodze; odprawcie mnie, abym jechał do mego pana.
Rodzaju 38:7; Rodzaju 38:10 traci męża i brata
A Er, pierworodny Judy, był zły w oczach PANA, więc PAN go zabił. (…) I nie podobało się PANU to, co Onan robił, dlatego i jego PAN zabił.
Rut 1:5 traci męża i brata męża
Potem obaj, Machlon i Kilion, również umarli; i tak kobieta ta pozostała sama bez swoich dwóch synów i bez męża.
Rodzaju 24:61 odbywa długą podróż, pełna nadziei
Potem Rebeka ze swymi służącymi wstała i wsiadła na wielbłądy, i jechały za tym mężczyzną.
Sługa ów wziął Rebekę i odjechał.
Rut 1:22 odbywa długą podróż, pełna nadziei
Wróciła więc Noemi, a z nią Rut Moabitka, jej synowa, która wróciła z krainy Moabu.
A przyszły do Betlejem na początku żniw jęczmienia.
Rodzaju 24:65 rozpoznaje swojego pana
Bo zapytała sługę: Kim jest ten mężczyzna, który idzie do nas przez pole? I sługa odpowiedział: To jest mój pan.
Rodzaju 38:25 rozpoznaje swojego pana
A gdy została wyprowadzona, posłała do swego teścia wiadomość: Jestem brzemienna z mężczyzny, do którego należą te rzeczy.
Powiedziała przy tym: Rozpoznaj, proszę, czyj to pierścień, sznur i laska.
Rut 2:20 rozpoznaje swojego pana
Potem Noemi odezwała się do swojej synowej: Niech będzie błogosławiony przez PANA, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych i umarłych.
Ponadto Noemi powiedziała: Ten człowiek jest naszym krewnym, jednym spośród blisko z nami spokrewnionych.
Rodzaju 24:65 okrywa się
(…) A ona wzięła zasłonę i nakryła się.
Rodzaju 38:14 okrywa się
Zdjęła więc z siebie wdowie szaty, okryła się welonem i tak zasłonięta usiadła na rozstaju drogi, która prowadziła do Timny.
Widziała bowiem, że Szela dorósł, a ona nie została mu dana za żonę.
Rut 3:15 zostaje okryta
I dodał: Daj okrycie, które masz na sobie, i trzymaj je.
A gdy trzymała je, odmierzył jej sześć miar jęczmienia i włożył to na nią.
Potem poszła do miasta.
Rodzaju 24:66 sługa zdaje relację Izaakowi
I opowiedział ów sługa Izaakowi o wszystkim, co zrobił.
Rodzaju 38:24 Juda otrzymuje relację
Po upływie około trzech miesięcy powiedziano Judzie: Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i oto jest brzemienna z nierządu (…)
Rut 2:11 Boaz otrzymuje relację
Boaz odpowiedział jej: Dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swego męża, i to, jak opuściłaś swego ojca i swą matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś, i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś.
Rodzaju 25:11 Rebeka poczęła potomstwo (nasienie)
A Izaak modlił się do PANA za swoją żonę, gdyż była niepłodna.
I PAN go wysłuchał, i jego żona Rebeka poczęła.
Rodzaju 38:18 Tamar poczęła potomstwo (nasienie)
(…) i obcował z nią; a ona poczęła z niego.
Rut 4:13 Rut poczęła potomstwo (nasienie)
Boaz wziął więc sobie Rut i stała się jego żoną.
A gdy z nią obcował, PAN sprawił, że poczęła i urodziła syna.

źródło: Testimony Magazine (2011/grudzień)