Queen i Jesus

Queen i Jesus: nagranie

Queen i „Jesus”: tekst

Ewangelia Mateusza 2 – mówiąca o magach ze wschodu

 

Tekst angielski Tłumaczenie na polski
And then I saw Him in the crowd
A lot of people had gathered round Him
The beggars shouted the lepers called Him
The old man said nothing
He just stared about him
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down
Then came a man before His feet he fell
Unclean said the leper and rang his bell
Felt the palm of a hand touch his head
Go now go now you’re a new man instead
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down
It all began with the three wise men
Followed a star took them to Bethlehem
And made it heard throughout the land
Born was a leader of man
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down
It all began with the three wise men
Followed a star took them to Bethlehem
And made it heard throughout the land
Born was a leader of man
All going down to see the Lord Jesus
All going down to see the Lord Jesus
All going down
I wtedy zobaczyłem Go w tłumie
Wielu ludzi zgromadziło się wokół Niego
Żebracy krzyczeli, trędowaci wzywali Go
Starszy mężczyzna nie mówił nic
Po prostu się na niego patrzył
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się
Wtedy podszedł człowiek i upadł do Jego stóp
Nieczysty – powiedział – trędowaty i uderzył go
Poczuł dłoń jego ręki, dotykającą jego głowy
Idź teraz, idź teraz, jesteś nowym człowiekiem
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się
A to wszystko zaczęło się od trzech mędrców
Podążali za gwiazdą, a ta zaprowadziła ich do Betlejem
Rozgłosili to po całej ziemi
Narodził się przywódca ludzi
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się
A to wszystko zaczęło się od trzech mędrców
Podążali za gwiazdą, a ta zaprowadziła ich do Betlejem
Rozgłosili to po całej ziemi
Narodził się przywódca ludzi
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się, aby zobaczyć Pana Jezusa
Wszyscy zeszli się
Queen i Jesus

Queen i Jesus

Zobacz artykuł na temat Freddy’ego Mercury’ego na Wikipedii