Psalm 1 po angielsku. Słowa po angielsku i po polsku

Psalm 1 [wideo]. Słowa po angielsku i po polsku

Psalm 1 [wideo]. Słowa po angielsku i po polsku

Oto jedna z wielu prób oddania piękna Psalmu 1. Poniżej tekst angielski za Biblią NIV oraz tłumaczenie na język polski.

Zobacz także: Psalm 1. Historia powstania, treść i ciekawostki

Psalm 1 po angielsku: słowa

Psalm 1 [NIV] Psalm 1 [Przekład Ekumeniczny]
Psalm 1:1
Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers.
Szczęśliwy, kto nie idzie za radą bezbożnych, z grzesznikami mu nie po drodze i nie zasiada w gronie szyderców,
Psalm 1:2
But his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night.
lecz Prawo PANA nad wszystko ukochał, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Psalm 1:3
He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers.
Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami, które wydaje owoc we właściwym czasie, a liście jego nie więdną.
I powiedzie się wszystko, cokolwiek uczyni.
Psalm 1:4
Not so the wicked! They are like chaff that the wind blows away.
Inaczej jest z bezbożnymi – oni są jak plewy rozwiewane wiatrem.
Psalm 1:5
Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous.
Dlatego nie powstaną bezbożni na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Psalm 1:6
For the LORD watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish.
PAN zna bowiem drogę sprawiedliwych, droga bezbożnych zaś prowadzi do zguby.

więcej przekładów Psalmu 1

Psalm 1 po angielsku: Wideo