Artykuł będzie systematycznie rozbudowany o nowe cytaty – zapraszamy do ponownych odwiedzin w przyszłości

Cytaty z Psalmu 1

Przykłady tłumaczenia Psalmu 1

Psalm 1 w przekładzie Czesława Miłosza i Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Psalm 1 – przekład Czesława Miłosza -> czytaj Uwspółcześniona Biblia Gdańska
1:1
Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych na drodze grzeszników nie postał, w gromadzie naśmiewców nie siedział.
1:2
Ale w prawie Pańskim ma upodobanie i naukę Pańską bada w dzień i w nocy.
1:3
I będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas, i którego liść nie usycha.  A cokolwiek zacznie, powiedzie się.
1:4
Nie tak bezbożni, nie tak. Ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
1:6
Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych,  a droga bezbożnych zaginie.
1:1
Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców,
1:2
Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.
1:3
Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.
1:4
Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.
1:5
Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
1:6
Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

Literacka parafraza Jana Kochanowskiego

Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum 

Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie

Ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie

Ani siadł na stolicy, gdzie tacy siadają,

Co się z nauki zdrowej radzi naśmiewają;

Czytaj całość – KLIKNIJ TUTAJ

Przekład Biblia Warszawsko-Praska

(1) Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych, Nie chodzi drogami grzeszników i nie zadaje się z szydercami,
(2) lecz w prawie Pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad nim, we dnie i w nocy.

Czytaj więcej:

Księga Psalmów rozdział 1 [Biblia Warszawsko-Praska]. „Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych…”

Chiazmy w Psalmie 1

Psalm 1 ma budowę chiazmatyczną. Jedna z propozycji wygląda następująco:

Psalm 1 - chiazm

Psalm 1 – chiazm

Psalm 1 [chiazm]. ,,Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód…”

Wykonanie muzyczne Psalmu 1

Sons of Korah i Psalm 1

Psalm 1 [wideo]. Piękne wykonanie Sons of Korah