(1) Szczęśliwy mąż, który nie szedł za radą niegodziwych, na drodze grzeszników nie postał, a w kole szyderców nie zasiadł.
(2) Ale ma upodobanie w Prawie Boga oraz o Jego nauce rozmyśla dniem i nocą.
(3) Więc będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie, którego liść nie więdnie, i powiedzie mu się wszystko, co czyni.
(4) Lecz nie tak niegodziwi; gdyż są jak plewy, które rozwieje wiatr.
(5) Dlatego niegodziwi się nie ostoją na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.
(6) Bowiem WIEKUISTY uznaje drogi sprawiedliwych, zaś ślad po niegodziwych zaginie.

Nowa Biblia gdańska

Psalm 1 [chiazm]
[A] Szczęśliwy mąż, który nie szedł za radą niegodziwych [hebr. רָשָׁע – rasza], na drodze [hebr. דֶּרֶךְ – derek] grzeszników nie postał, a w kole szyderców nie zasiadł.
[B] Ale ma upodobanie w Prawie Boga oraz o Jego nauce rozmyśla dniem i nocą.
 

 

[C] Więc będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie, którego liść nie więdnie, i powiedzie mu się wszystko, co czyni.
[C] Lecz nie tak niegodziwi; gdyż są jak plewy, które rozwieje wiatr.
[B] Dlatego niegodziwi się nie ostoją na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.
[A] Bowiem WIEKUISTY uznaje drogi droga [hebr. דֶּרֶךְ – derek] sprawiedliwych, zaś ślad [hebr. דֶּרֶךְ – derek] po niegodziwych [hebr. רָשָׁע – rasza] zaginie.
Psalm 1 [chiazm]

Psalm 1 [chiazm]