Psalm 17: struktura i chiazm

Psalm 17: tekst

Psalm 17: struktura i chiazm

Psalm 17: struktura i chiazm

[A] (1)  Wysłuchaj , PANIE, mojej słusznej sprawy,  zważ na moje wołanie , nakłoń ucha  na modlitwę moich nieobłudnych ust.
[B] (2) Niech wyrok o mnie wyjdzie sprzed twego oblicza, niech twoje oczy widzą to, co słuszne.

[C] (3) Doświadczyłeś moje serce, nawiedziłeś mnie nocą, wypróbowałeś mnie ogniem, ale nic nie znalazłeś. Postanowiłem, że moje usta nie zgrzeszą. 

[B] (4) Co się tyczy spraw ludzkich, dzięki słowom twoich ust wystrzegałem się dróg okrutnika. (5) Zatrzymaj moje kroki na twoich drogach, aby nie zachwiały się moje nogi.
[A] (6) Wzywam cię, Boże, bo mnie  wysłuchasz .  Nakłoń ku mnie swego ucha ,  wysłuchaj  moich słów.

[A2] (7) Okaż swoje miłosierdzie, ty, który wybawiasz ufających tobie od tych, którzy powstają przeciwko twojej prawicy.

[B2] (8) Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł; (9)  Przed niegodziwymi , którzy mnie gnębią, przed wrogami mojej duszy, którzy mnie osaczyli. (10) Okryli się swoim tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami. (11) Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wytężają swój wzrok, aby nas powalić na ziemię. (12) Podobni są do lwa żądnego łupu, do lwiątka siedzącego w ukryciu.
[B2] (13) Powstań, PANIE, wystąp przeciwko niemu i powal go, swoim mieczem ocal moją duszę  od niegodziwego ; (14) A swoją ręką, PANIE, od ludzi, od ludzi tego świata, których udziałem jest to życie, a których brzuchy napełniasz swymi skarbami, tak że nasyceni są nawet ich synowie, a resztę zostawiają ich dzieciom.

[A2] (15) Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim podobieństwem.

Psalm 17: chiazm

[A] (1)  Wysłuchaj , PANIE, mojej słusznej sprawy,  zważ na moje wołanie , nakłoń ucha  na modlitwę moich nieobłudnych ust.
[B] (2) Niech wyrok o mnie wyjdzie sprzed twego oblicza, niech twoje oczy widzą to, co słuszne.
[C] (3) Doświadczyłeś moje serce, nawiedziłeś mnie nocą, wypróbowałeś mnie ogniem, ale nic nie znalazłeś. Postanowiłem, że moje usta nie zgrzeszą. 
[B] (4) Co się tyczy spraw ludzkich, dzięki słowom twoich ust wystrzegałem się dróg okrutnika.
(5) Zatrzymaj moje kroki na twoich drogach, aby nie zachwiały się moje nogi.
[A] (6) Wzywam cię, Boże, bo mnie  wysłuchasz .
 Nakłoń ku mnie swego ucha ,  wysłuchaj  moich słów.
[A2] (7) Okaż swoje miłosierdzie, ty, który wybawiasz ufających tobie od tych, którzy powstają przeciwko twojej prawicy.
[B2] (8) Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł;
(9)  Przed niegodziwymi , którzy mnie gnębią, przed wrogami mojej duszy, którzy mnie osaczyli.
(10) Okryli się swoim tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami.
(11) Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wytężają swój wzrok, aby nas powalić na ziemię.
(12) Podobni są do lwa żądnego łupu, do lwiątka siedzącego w ukryciu.
[B2] (13) Powstań, PANIE, wystąp przeciwko niemu i powal go, swoim mieczem ocal moją duszę  od niegodziwego ; (14) A swoją ręką, PANIE, od ludzi, od ludzi tego świata, których udziałem jest to życie, a których brzuchy napełniasz swymi skarbami, tak że nasyceni są nawet ich synowie, a resztę zostawiają ich dzieciom.
[A2] (15) Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim podobieństwem.

Psalm 17: struktura

[A] Prośba o wysłuchanie przez Boga
[B] Boża interwencja
[C] próba, którą Psalmista przechodzi
[B] Boża interwencja
[A] Prośba o wysłuchanie przez Boga
[A2] Boże przymioty: miłosierdzie
[B2] Przeciw niegodziwym
[B2] Przeciw niegodziwym
[A2] Boże przymioty: sprawiedliwość

Psalm 17: podsumowanie

NET Bible: Psalmista prosi Boga o interwencję w jego sprawie, ponieważ jego życiu zagrażają niebezpieczni wrogowie. Odwołuje się do Bożej sprawiedliwości, ponieważ jest przekonany o swojej niewinności. Ponieważ jest niewinny, oczekuje spotkania z Bogiem i otrzymania pokrzepiającego słowa

Zobacz także: Księga Psalmów 117 z komentarzem. ,,Wielkie jest bowiem jego miłosierdzie nad nami…”