Średniowiecze kształtowało swe poglądy filozoficzne o duszy głównie pod wpływem platonizmu i arystotelizmu. Poglądy platońskie przekazał chrześcijaństwu św. Augustyn. (…) Inną interpretację nadał poglądom arystotelowskim św. Tomasz z Akwinu

Ks. prof. dr hab. Józef Pastuszka; Dusza ludzka. Jej istnienie i natura; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Platonizm i arystotelizm kształtowały poglądy o duszy

Platonizm i arystotelizm kształtowały poglądy o duszy