Piosenka Do you hear what I hear: muzyka

Piosenka Do you hear what I hear: tekst

Do you hear what I hear Czy słyszysz to, co ja słyszę
Said the night wind to the little lamb
Do you see what I see
Way up in the sky little lamb
Do you see what I see
A star, a star
Dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite
Nocny wiatr powiedział do małej owieczki
Czy widzisz to, co ja widzę
Wysoko na niebie, mała owieczko
Czy widzisz to, co ja widzę
Gwiazda, gwiazda
Tańcząca nocą
Z ogonem tak dużym niczym latawiec
Z ogonem tak dużym niczym latawiec
Said the little lamb to the shepard boy
Do you hear what I hear
(Do You Hear What I Hear)
Ringing through the sky shepard boy
Do you hear what I hear
(Do you hear what I hear)
A song, a song
High above the trees
With a voice as big as the sea
With a voice as big as the sea
Mała owieczka powiedziała do pastuszka
Czy słyszysz to, co jak słyszę
(Czy słyszysz to, co jak słyszę)
Dźwięcząca na niebie, pastuszku
Czy słyszysz to, co jak słyszę
(Czy słyszysz to, co jak słyszę)
Piosenka, piosenka
Wysoko ponad drzewami
O głosie potężnym niczym morze
O głosie potężnym niczym morze
Said the shepard boy to the mighty king
Do you know what I know
(Do You Know What I Know)
Pastuszek powiedział do potężnego króla
Czy wiesz to, co ja wiem
(Czy wiesz to, co ja wiem)
In your palace wall mighty king
Do you know what I know
(Do You Know What I Know)
A child, a child
Shivers in the cold
Let us bring him silver and gold
Let us bring him silver and gold
W twoim pałacu, potężny królu
Czy wiesz to, co ja wiem
(Czy wiesz to, co ja wiem)
Dziecko, dziecko
Drży na chłodzie
Pozwól nam zanieść mu srebro i złoto
Pozwól nam zanieść mu srebro i złoto
Said the king to the people everywhere
Listen to what I say
(Listen to what I say)
Pray for peace people everywhere
Listen to what I say
(Listen to what I Say)
The child, the child
Sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light
Król powiedział ludziom zewsząd
Słuchajcie tego, co mówię
(Słuchajcie tego, co mówię)
Módlcie się za pokój, ludzie na całym świecie
Słuchajcie tego, co mówię
(Słuchajcie tego, co mówię)
Dziecko, dziecko
Śpiące nocą
To ono przyniesie nam dobro i światło
To ono przyniesie nam dobro i światło
To ono przyniesie nam dobro i światło

Piosenka Do you hear what I hear: tło

Piosenka Do you hear what I hear. Muzyka, teledysk i tekst

Piosenka Do you hear what I hear. Muzyka, teledysk i tekst

Piosenka „Do You Hear What I Hear?” (Czy słyszysz to, co ja słyszę) została napisała przez Noëla Regney’a (prywatnie unitarianina) w 1962 r. w odpowiedzi na zagrażający pokojowi na całym świecie kryzys kubański.
Piosenka luźno osnuta jest wokół historii narodzin Jezusa Chrystusa, opisanej na kartach ewangelii Mateusza, zawiera też elementy z Ew. Łukasza (pastuszkowie). Jezus nie jest wspomniany z imienia, ale to on ostatecznie ma przynieść „dobro i światło”.

Tekst piosenki jest tylko tematycznie związany z narracją o narodzinach Jezusa. Niektóre szczegóły się nie zgadzają, Np. o ile w biblijnej historii król Herod urządza rzeź dzieci, to w piosence potężny król jest wzywany, aby zapewnił miejsce w pałacu. I to on w końcu apeluje do ludzi o modlitwę o pokój.

Protestsong powstały w kontekście kryzysu kubańskiego miał na tyle ponadczasowe przesłanie, że publiczność zaczęła go kojarzyć ze Świętami i w tej kategorii piosenka została jednym z klasyków.

Czytaj także: Nadchodzące Królestwo Mesjasza