Mateusza 1 po grecku (koine)

Poniższe nagranie to efekt współpracy KoineGreek.com oraz LUMO Project i Faith Comes by Hearing. Na fragmencie wideo poświęconym Ew. Mateusza słyszymy treść z 1. rozdziału w odmianie koine języka greckiego – w takiej samej jak spisane słowa Ewangelii z najwcześniejszych manuskryptów Nowego Testamentu.

Treść Ew. Mateusza 1, którą możemy usłyszeć na filmie oparta jest całkowicie na Kodeksie Watykańskim.

Dzięki opcji YouTube widzowie mogą włączyć greckie napisy na nagraniu (prawy dolny róg ekranu), aby móc ćwiczyć czytanie Nowego Testamentu w oryginale.

Mateusza 1 po grecku (koine): wideo

Mateusza 1 po grecku (koine): tekst

Mateusza 1 po grecku Mateusza 1 po polsku (UBG)
Mateusza 1:1: βιβλος γενεσεως ι̅υ̅ χ̅υ̅ υιου δαυειδ υιου αβρααμ Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Mateusza 1:2: αβρααμ εγεννησεν το̅ ϊσαακ ϊσαακ δε εγεννησεν τον ϊακωβ ϊακωβ δε εγεννησεν τον ϊουδαν και τους αδελφους αυτου Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci.
Mateusza 1:3: ϊουδας δε εγεννησεν τον φαρες και τον ζαρε εκ της θαμαρ φαρες δε εγεννησεν τον εσρωμ εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ A Juda spłodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares spłodził Ezroma, a Ezrom spłodził Arama.
Mateusza 1:4: αραμ δε εγεννησεν το̅ αμειναδαβ αμειναδαβ δε εγεννησεν τον ναασσων ναασσων δε εγεννησεν τον σαλμων A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona.
Mateusza 1:5: σαλμων δε εγεννησε̅ τον βοες εκ της ραχαβ βοες δε εγεννησεν το̅ ϊωβηδ εκ της ρουθ ϊωβηδ δε εγεννησεν τον ϊεσσαι A Salmon spłodził z Rachab Booza, a Booz spłodził z Rut Obeda, a Obed spłodził Jessego.
Mateusza 1:6: ϊεσσαι δε εγεννησεν τον δαυειδ τον βασιλεα δαυειδ δε εγεννησεν τον σολομωνα εκ της του ουρειου A Jesse spłodził króla Dawida, a król Dawid spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriasza.
Mateusza 1:7: σολομων δε εγεννησεν τον ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησε̅ τον αβια αβια δε εγεννησεν τον ασαφ A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Azę.
Mateusza 1:8: ασαφ δε εγεννησεν τον ιωσαφατ ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραμ ιωραμ δε εγεννησεν το̅ οζειαν A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza.
Mateusza 1:9: οζειας δε εγεννησεν τον ϊωαθαμ ϊωαθαμ δε εγεννησεν τον αχαζ αχαζ δε εγεννησεν το̅ εζεκιαν A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza.
Mateusza 1:10: εζεκιας δε εγεννησε̅ τον μανασση μανασση δε εγεννησε̅ τον αμως αμως δε εγεννησεν τον ϊωσειαν A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amona, a Amon spłodził Jozjasza.
Mateusza 1:11: ϊωσειας δε εγεννησε̅ τον ϊεχονιαν και τους αδελφους αυτου επι της μετοικεσιας βαβυλωνος A Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci w czasie uprowadzenia do Babilonu.
Mateusza 1:12: μ̅ετα δε την μετοικεσιαν βαβυλωνος ϊεχονιας γεννα τον σελαθιηλ σελαθιηλ δε γεννα τον ζοροβαβελ A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela.
Mateusza 1:13: ζοροβαβελ δε γεννα τον αβιουδ αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακειμ ελιακειμ δε εγεννησε̅ τον αζωρ A Zorobabel spłodził Abiuda, a Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora.
Mateusza 1:14: αζωρ δε εγεννησεν το̅ σαδωκ σαδωκ δε εγεννησεν τον αχειμ αχειμ δε εγεννησεν τον ελιουδ A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda.
Mateusza 1:15: ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησε̅ τον μαθθαν μαθθαν δε εγεννησεν τον ϊακωβ A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.
Mateusza 1:16: ϊακωβ δε εγεννησεν το̅ ϊωσηφ τον ανδρα μαριας εξ ης εγεννηθη ι̅σ̅ ο λεγομενος χ̅σ̅ A Jakub spłodził Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Mateusza 1:17: πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εως δαυειδ γενεαι δεκατεσσαρες και απο δαυειδ εως της μετοικεσιας βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της μετοικεσιας βαβυλωνος εως του χ̅υ̅ γενεαι δεκατεσσαρες Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama aż do Dawida jest czternaście; a od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu – pokoleń czternaście; a od uprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa – pokoleń czternaście.
Mateusza 1:18: του δε χ̅υ̅ ι̅υ̅ η γενεσις ουτως ην μνηστευθεισης της μητρος αυτου μαριας τω ϊωσηφ πρι̅ν η συνελθειν αυτους ευρεθη εν γαστρι εχουσα εκ π̅ν̅σ̅ αγιου A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego.
Mateusza 1:19: ϊωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων και μη θελων αυτην δειγματισαι εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić.
Mateusza 1:20: ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος ϊδου αγγελος κ̅υ̅ κατ οναρ εφανη αυτω λεγω̅ ϊωσηφ υιος δαυειδ μη φοβηθης παραλαβειν μαριαν την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθε̅ εκ π̅ν̅σ̅ εστιν αγιου A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony.
To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.
Mateusza 1:21: τεξεται δε υιον και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου απο των αμαρτιων αυτων I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus.
On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
Mateusza 1:22: τουτο δε ολον γεγονεν ϊνα πληρωθη το ρηθεν ϋπο κ̅υ̅ δια του προφητου λεγοντος A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka:
Mateusza 1:23: ϊδου η παρθενος εν γαστρι εξει και τεξεται υιον και καλεσουσιν το ονομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θ̅σ̅ Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.
Mateusza 1:24: εγερθεις δε ο ϊωσηφ απο του ϋπνου εποιησεν ως προσεταξεν αυτω ο αγγελος κ̅υ̅ και παρελαβεν την γυναικα αυτου Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana, i przyjął swoją żonę.
Mateusza 1:25: και ουκ εγεινωσκεν αυτην εως ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου ι̅ν̅ Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus.

Zobacz także: Mateusza 1 (audio) po polsku