Objawienia 1 i Łukasza 11

Księga Objawienia 1:12-13 / tekst: Objawienia 1 i Łukasza 11 -podobieństwa

Księga Objawienia 1:12-13 / tekst: Objawienia 1 i Łukasza 11 -podobieństwa

Księgi biblijne często łączą się ze sobą w nieoczywisty sposób. Niejednokrotnie dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o intencji autora. Zwróćmy uwagę na przykład na ciekawy, rzadko dostrzegany związek między Księgą Objawienia 1 a Ew. Łukasza 11.

Księga Objawienia 1 Ewangelia Łukasza 11
Objawienia 1:3
Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski
Łukasza 11:28
On zaś odpowiedział: Błogosławieni  raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go
Objawienia 1:4
siedem Duchów (aniołów), które są przed jego tronem
Łukasza 11:24-26
kontrast: siedem duchów nieczystych przyprowadzonych do domu
Objawienia 1:12-19
Zmartwychwstały Chrystus: byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków
Łukasza 11:29-32
znak Jonasza o zmartwychwstaniu
Objawienia 1:12-13; Objawienia 1:20
siedem złotych świeczników
Łukasza 1:33-36
przypowieść o świeczniku („Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod naczyniem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło…”

Podobne słowa i symbole – więcej o tym, czym jest natchnienie Biblii mówiliśmy i pisaliśmy TUTAJ.

źródło: Paul Wyns