Nimrod a król Babilonu – podobieństwa

David Scott (malarz) i obraz "Nimrod" / wolna domena / artykuł: Nimrod a król Babilonu - podobieństwa

David Scott (malarz) i obraz „Nimrod” / wolna domena / artykuł: Nimrod a król Babilonu – podobieństwa

Biblia posługuje się typami, które później odnajdujemy w opisach innych historii, ale dzięki subtelnym aluzjom możemy dostrzec intencje autora. Posługuje się on podobnym językiem, bądź identycznymi figurami stylistycznymi. Oto kilka analogii między królem Babilonu (Salmanasar V?) opisywanym w Ks. Izajasza 13 i 14 (w Biblii to miasto uosabia grzeszny świat) a Nimrodem (zbuntowanym budowniczym wieży Babel, kojarzonym właśnie z samym Babilonem; w Kodeksie Leningradzkim to właśnie nazwa „Babel” występuje zamiast słowa „Babilon”).

Cytaty, jeśli nie zaznaczono inaczej, za Biblią Poznańską

Nimrod a król Babilonu – zestawienie

król Nimrod król Babilonu
zagłada
Rzekli też: Do dzieła! Zbudujemy sobie miasto z wieżą, której szczyt dosięgnie nieba! Tak zdobędziemy sobie rozgłos, abyśmy nie musieli rozpraszać się po całej ziemi (Rodzaju 11:4)
zagłada
Oto nadciąga straszliwy dzień Jahwe, zapalczywość, płonący żar gniewu, by ziemię zamienić w pustynię i zmieść z jej powierzchni grzeszników (Izajasza 13:9)
sięgnięcie nieba
Rzekli też: Do dzieła! Zbudujemy sobie miasto z wieżą, której szczyt dosięgnie nieba! Tak zdobędziemy sobie rozgłos, abyśmy nie musieli rozpraszać się po całej ziemi (Rodzaju 11:4)
sięgnięcie nieba
Ty wszak mówiłeś w swym sercu: – Pod niebiosa się wzbiję, ponad gwiazdami Boga tron swój ustawię! Zasiądę na Górze Zgromadzeń w najdalszych stronach Północy! (Izajasza 14:13)
imię
Potem powiedzieli: Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. (Rodzaju 11:4; UBG, w przeciwieństwie do B. Poznańskiej) tłumaczy dosłownie hebrajskie szem (שֵׁם) – imię )
imię
Ja powstanę przeciwko nim – to wyrok Jahwe Zastępów – i wyniszczę w Babilonie [wszelkie] imię oraz resztę, jako też potomstwo i rasę.
To wyrok Jahwe (Izajasza 14:22)
liczne miasta na powierzchni ziemi
(9) Był on też sławnym myśliwym (przed Jahwe).
Stąd poszło przysłowie: Dzielny jak Nimrod, sławny myśliwy (przed Jahwe).
(10) Początkiem jego panowania był Babel, Erek, Akkad i Kalne w ziemi Szinear
(11) Z tej ziemi pociągnął do Aszszur i zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach (Rodzaju 10:9-11)
liczne miasta na powierzchni ziemi
Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu nieprawości ich ojców, aby nie powstali ani nie odziedziczyli ziemi, ani nie pokryli powierzchni ziemi miastami (Izajasza 14:21; UBG)
potężny człowiek
Ten był mocarnym myśliwym przed PANEM.
Dlatego mówi się: Tak jak Nimrod, mocarny myśliwy przed PANEM (Rodzaju 10:9; UBG)
potężny człowiek
Ci, co cię ujrzą, przyglądać ci się będą i zastanawiać nad tobą: – Czyż to jest ten mąż, który wstrząsał ziemią i burzył królestwa? (Izajasza 14:16)

źródło: Andrew Perry, Contextualizing Prophetic Oracles (1); (Christadelphian eJournal of Biblical Interpretation)