Wygląd wieży Babel / Etemenanki / Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Wygląd wieży Babel? Tak prezentowała się świątynia Marduka w Babilonie

E-temenanki to „świątynia fundacyjna nieba i świata podziemnego”, czyli ziggurat boga Marduka w Babilonie; jedno z najważniejszych sanktuariów państwa babilońskiego. Zdaniem niektórych badaczy właśnie ta budowla  została opisana w Biblii jako Wieża Babel.

Obecnie istnieją jedynie ruiny, około 90 kilometrów od Bagdadu w Iraku.

Wygląd wieży Babel? Opis Clausa Schedla

„Według danych wykopalisk fundamenty Wieży stanowiły kwadrat o boku 91 m. Masywna struktura wewnętrzna mierzyła 61 m w kwadrat. A zatem mur zewnętrzny z wypalonych cegieł otaczający budowlę miał 15 m grubości. Od strony południowo-wschodniej prowadziły w górę potężne, szerokie na 9,35 m schody. Po prawej i lewej ich stronie były jeszcze dwa imponujące wyjścia.

Wieża była zwężającą się ku górze, stopniową piramidą o siedmiu piętrach. Pierwsze piętro miało 33 m wysokości. Trasa zmniejszała się teraz z 91 m na 78 m i wznosiło się na drugie piętro na wysokość 18m. Na stopniowo zmniejszających się kwadratach: 60, 51, 42 i 24 m wznosiły się kolejno następne piętra od trzeciego do szóstego, o równej wysokości po 6 m każde.

Model Wieży w Muzeum Pergamońskim w Berlinie

Wygląd wieży Babel / Model Wieży w Muzeum Pergamońskim w Berlinie

Piętro siódme, na którym znajdowało się właściwe sanktuarium, wznosiło się znów w górę na wysokość 15 m. Było ono pokryte glazurowanymi na niebiesko cegłami i współzawodniczyło z kolorem nieba.

„Dach” Wieży ozdabiały prawdopodobnie błyszczące, okute metalem rogi, podobnie jak świątynię w Suzie, której rogi nakazał Assurbanipal połamać.

Claus Schedl, „Historia Starego Testamentu” t. 1., str. 372 / fotografia tytułowa: screen z nagrania poniżej

Zobacz także: Krzyż jako symbol w epoce przedchrześcijańskiej