Zobacz także: inne rozdziały Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 17: tekst

Abraham i przymierze obrzezania

Księga Rodzaju 17:1

Gdy Abram  miał  dziewięćdziesiąt dziewięć lat,  PAN  ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem  Wszechmogącym .  Chodź  przed moim obliczem i bądź  doskonały .

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 miał  Rodzaju 16:16
 PAN  Rodzaju 12:1
 Wszechmogącym  Rodzaju 18:14; Rodzaju 28:3; Rodzaju 35:11; Wyjścia 6:3; Liczb 11:23; Powtórzonego Prawa 10:17; Hioba 11:7; Psalm 115:3; Jeremiasza 32:17; Daniela 4:35; Mateusza 19:26; Efezjan 3:20; Filipian 4:13; Hebrajczyków 7:25
 Chodź  Rodzaju 5:22;  Rodzaju 5:24; Rodzaju 6:9; Rodzaju 48:15; 1 Królewska 2:4; 1 Królewska 3:6; 1 Królewska 8:25; 2 Królewska 20:3; Psalm 116:9; Izajasza 38:3; Micheasza 6:8; Łukasza 1:6; Dzieje 23:1; Dzieje 24:16; Hebrajczyków 12:28
 doskonały  Rodzaju 6:9; Powtórzonego Prawa 18:13; Hioba 1:1; Mateusza 5:48

Księga Rodzaju 17:2

A zawrę moje przymierze między mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie.

Przekład interlinearny
Księga Rodzaju 17:2: przekład interlinearny

I ustanowię moje przymierze między między mną a tobą; i dam ci bardzo liczne potomstwo

מְאֹֽד׃ בִּמְאֹ֥ד אוֹתְךָ֖ וְאַרְבֶּ֥ה וּבֵינֶ֑ךָ בֵּינִ֣י בְרִיתִ֖י וְאֶתְּנָ֥ה
mǝʾōḏ bimʾōḏ ʾôṯǝḵā wǝʾarbê ûḇêneḵā bênî ḇǝrîṯî wǝʾettǝnâ
bardzo bardzo cię i rozmnożę i między tobą między mną moje przymierze i ustanowię

Księga Rodzaju 17:3

Wtedy Abram upadł na twarz, a Bóg powiedział do niego:

Księga Rodzaju 17:4

Oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów.

Księga Rodzaju 17:5

Nie będziesz już się nazywał Abram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów.

Księga Rodzaju 17:6

Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody, i od ciebie będą pochodzić królowie.

Księga Rodzaju 17:7

I utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie.

Księga Rodzaju 17:8

Dam tobie i twemu potomstwu po tobie ziemię, w której teraz przebywasz, całą ziemię Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem.

Księga Rodzaju 17:9

Potem Bóg powiedział Abrahamowi: Ty zaś zachowuj moje przymierze, ty i twoje potomstwo po tobie przez wszystkie pokolenia.

Księga Rodzaju 17:10

A takie jest moje przymierze, które będziecie zachowywać, między mną a wami i między twoim potomstwem po tobie: Każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany.

Księga Rodzaju 17:11

Obrzezacie więc ciało waszego napletka; to będzie znakiem przymierza między mną a wami.

Księga Rodzaju 17:12

Każdy syn wśród was w ósmym dniu życia będzie obrzezany, każdy mężczyzna przez wszystkie pokolenia, tak narodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie pochodzi z twego potomstwa.

Księga Rodzaju 17:13

Urodzony w twoim domu i nabyty za twoje pieniądze musi być obrzezany. A moje przymierze będzie na waszym ciele jako wieczne przymierze.

Księga Rodzaju 17:14

A nieobrzezany mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu, bo złamała moje przymierze.

Rodzaju 17

Rodzaju 17

Narodziny Izaaka obiecane

Księga Rodzaju 17:15

Potem Bóg powiedział do Abrahama: Twojej żony Saraj nie będziesz już nazywał imieniem Saraj, ale jej imię będzie Sara.

Księga Rodzaju 17:16

I będę jej błogosławił, i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i będzie matką narodów, i od niej będą pochodzić królowie narodów.

Księga Rodzaju 17:17

Wtedy Abraham upadł na twarz i roześmiał się, i mówił w swoim sercu: Czy stuletniemu człowiekowi urodzi się syn? I czy Sara w wieku dziewięćdziesięciu lat urodzi?

Księga Rodzaju 17:18

(18)  I Abraham powiedział do Boga: Oby tylko Izmael żył przed twoim obliczem!

Księga Rodzaju 17:19

A Bóg powiedział: Naprawdę, twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim.

Księga Rodzaju 17:20

Co do Izmaela też cię wysłuchałem. Oto błogosławiłem mu i uczynię go płodnym, i rozmnożę go bardzo obficie. Spłodzi on dwunastu książąt i uczynię go wielkim narodem.

Księga Rodzaju 17:21

Ale moje przymierze utwierdzę z Izaakiem, którego Sara urodzi ci za rok o tej porze.

Księga Rodzaju 17:22

Gdy skończył z nim rozmowę, Bóg wzniósł się nad Abrahama.

Księga Rodzaju 17:23

Wtedy Abraham wziął swego syna Izmaela, wszystkich urodzonych w swym domu oraz wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród domowników Abrahama, i obrzezał ciała ich napletków tego samego dnia, jak Bóg mu mówił.

Księga Rodzaju 17:24

Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano ciało jego napletka.

Księga Rodzaju 17:25

A jego syn Izmael miał trzynaście lat, gdy obrzezano ciało jego napletka.

Księga Rodzaju 17:26

Tego samego dnia obrzezano Abrahama i jego syna Izmaela.

Księga Rodzaju 17:27

I wszyscy mężczyźni jego domu, urodzeni w domu i nabyci za pieniądze od cudzoziemców, zostali obrzezani z nim.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj