Zobacz Słownik Starego Testamentu

miszpat (מִשְׁפָט)

transliteracje: mišp̱āṭ/ miszpat

Znaczenie

 mišp̱āṭ/ miszpat (מִשְׁפָט) 

sąd; prawo

Leksykon kontekstowy*

Znaczenie: miszpat

 mišp̱āṭ/ miszpat (מִשְׁפָט) 

1) sąd

oznaczenie: H4941

czasownik:
*
czynić (H6213) (Przysłów 21:3)

para wyrazowa
*
sprawiedliwość (H6666) (Przysłów 21:3)

kontrast
* ofiara (H2077) (Przysłów 21:3)

Odpowiedniki w Septuagincie (LXX): miszpat

  • ἀληθεύω (aletheuo) (G226) (Przysłów 21:3)

Odpowiedniki w Wulgacie: miszpat

  • iudicium (Przysłów 21:3)

Występowanie w księgach biblijnych: miszpat

Księga Przysłów 21 (1)

Formy: miszpat (מִשְׁפָט)

Rzeczownik ze spójnikiem (ו); liczba pojedyncza; rodzaj męski
– וּמִשְׁפָּ֑ט (Przysłów 21:3)

Kontekst: Miszpat (מִשְׁפָט)

Przysłów 21:3: Czynienie sprawiedliwości i  sądu  bardziej się podobają PANU niż ofiara. (UBG)

* w trakcie edycji

miszpat / מִשְׁפָט / mišp̱āṭ

miszpat / מִשְׁפָט / mišp̱āṭ