Podstawowe obowiązki wyliczone przez proroka Micheasza (ks. Micheasza 6) są zasadniczo takie same, jak te wyłożone przez Chrystusa. Prorok ogłosił, że ideałem jest ,, pełnienie sprawiedliwości, umiłowanie życzliwości (łaski) i pokorne obcowanie z Bogiem” (Micheasza 6:8). Chrystus oświadczył, że ważniejszymi kwestiami w prawie były sąd, łaska, wiara oraz miłość Boga.

Podstawowe obowiązki wyliczone przez proroka Micheasza  są zasadniczo takie same, jak te wyłożone przez Chrystusa. Sprawiedliwość i sąd mają tu z pewnością to samo znaczenie. Nie ma wątpliwości co do znaczenia słowa ,,łaska”. Niewierzący może być pokorny, ale sama pokora to nie wszystko, co jest potrzebne. Cłowiek nie może pokornie chodzić z Bogiem, nie mając wiary. I odwrotnie, jeśli człowiek posiada prawdziwą wiarę i właściwe zrozumienie miłości Boga, zostanie skierowany na drogę prawdziwej pokory.
Dlaczego więc te zasady, choć nigdy nie kwestionowane, niemal zawsze są lekceważone na rzecz czegoś, co wydaje się mieć ogromne znaczenie w sprawach ludzkich w danym momencie, ale po upływie jakichś stu lat postrzegane jest nawet przez samych ludzi jako coś o małej wadze?

Islip Collyer w książce ,,Principle and Proverbs”