(7) Doprawdy, światło jest słodkie i miła to rzecz dla oczu widzieć słońce.

(8) A choćby człowiek żył przez wiele lat i radował się nimi wszystkimi, to niech pamięta o dniach ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co nastąpi, to tylko marność.

(9) Dlatego raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości, niech twoje serce cieszy cię za dni twojej młodości i krocz drogami swego serca oraz według zdania swoich oczu, ale wiedz, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd.

(10) Usuń więc gniew ze swojego serca i odrzuć zło od swego ciała, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością.

(1) Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nastaną złe dni i przyjdą lata, o których powiesz: Nie podobają mi się.

(2) Zanim zaćmią się słońce, światło, księżyc i gwiazdy, a chmury powrócą po deszczu.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Koheleta 11:7 – 12:2 [chiazm]
[A] Doprawdy, światło jest słodkie i miła to rzecz dla oczu widzieć słońce.
[B] A choćby człowiek żył przez wiele lat i radował się nimi wszystkimi, to niech pamięta o dniach ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co nastąpi, to tylko marność.
[C] Dlatego raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości, niech twoje serce cieszy cię za dni twojej młodości
[D] i krocz drogami swego serca oraz według zdania swoich oczu
[X] ale wiedz, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd.
[D] Usuń więc gniew ze swojego serca i odrzuć zło od swego ciała, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością.
[C] Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości
[B] zanim nastaną złe dni i przyjdą lata, o których powiesz: Nie podobają mi się.
[A] Zanim zaćmią się słońce, światło, księżyc i gwiazdy, a chmury powrócą po deszczu.

źródło: chiasmusxchange.com