cytaty z Księgi Koheleta / Kaznodziei

Cytaty pochodzą z Biblii Poznańskiej.

cytaty z Księgi Koheleta / Kaznodziei 4

Lepsza jednak garść wypoczynku, niż obie dłonie pełne trudu i gonitwa za wiatrem.

Księga Kaznodziei 4:6

Kaznodziei 4:6/ artykuł: "Cytaty z Księgi Koheleta"

Kaznodziei 4:6/ artykuł: „Cytaty z Księgi Koheleta”

cytaty z Księgi Koheleta / Kaznodziei 12

Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek przed sąd, wszystko, co utajone: i dobre, i złe.

Księga Kaznodziei 12:14

Księga Kaznodziei 12:14

Księga Kaznodziei 12:14 / artykuł: „Cytaty z Księgi Koheleta”

Zobacz więcej: Najpiękniejsze cytaty biblijne