Czytając 1. werset Księgi Rodzaju, mało osób zdaje sobie sprawę, że żadne ze słów tam użytych nie jest przypadkowe. Podobnie jest z początkiem Ewangelii Jana. Znany ewangelikalny chrześcijanin Chuck Missler pokazuje, gdzie ukryta jest liczba π i liczba e.