Ewangelia Marka 13 [interlinearny]

Ewangelia Marka 13 [interlinearny]: tekst

Ewangelia Marka 13:2

A Jezus mu powiedział: Widzisz te wielkie budowle? 1 Nie zostanie kamień na kamieniu 2, który by nie został zwalony 3.

Zobacz werset słowo po słowie
καὶ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας
kai ho Iesous eipen auto blepeis tautas
I Jezus powiedział mu widzisz te
τὰς μεγάλας οἰκοδομάς οὐ μὴ ἀφεθῇ λίθος
tas megalas oikodomas ou me aphethe lithos
wielkie budowle nie zostałby kamień
ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ
epi lithos hos ou me katalythe
na kamieniu który nie zostałby zwalony

Podstawa tekstu greckiego: Novum Testamentum Graece (1904)

Ewangelia Marka 13 [interlinearny]: komentarze

Ewangelia Marka 13: Proroctwo o zburzeniu świątyni zapisane w Torze

Wyrok na taki dom Boży – świątynię (dom to inne określenie na świątynię na starożytnym Bliskim Wschodzie) był zapisany w Torze. Otóż dom, gdzie wykryto trąd (Liczb 14:35; trąd to biblijny symbol na grzech), musiał zostać zniszczony, po wcześniejszej inspekcji. Jezus jako kapłan Nowego Przymierza przyszedł obejrzeć dom podczas swojej służby – porównaj np.: Liczb 14:36 – „kapłan pójdzie obejrzeć dom”), a następnie odkrył, że jest przeżarty grzechem ludzi (por. Liczb 14:43-45: „Jeśli jednak zaraza ponownie rozwinie się na domu – już po usunięciu kamieni, oskrobaniu i otynkowaniu domu, a kapłan przyjdzie i stwierdzi, że zaraza istotnie rozprzestrzeniła się na domu – jest to złośliwy trąd, a dom jest nieczysty. Wówczas dom trzeba zburzyć, a jego kamienie, drzewo i cały tynk wyrzucić poza miasto na miejsce nieczyste” (B. Poznańska). To właśnie stało się w 70 roku n.e.

  1. Wielkie budowle: Rozbudowa świątyni do imponujących rozmiarów to dzieło niesławnej pamięci Heroda Wielkiego; tuż po powrocie z Babilonu i początkowej odbudowie robiła niepozorne wrażenie (Aggeusza 2:3). Jednak prace prowadzone na szeroką skalę trwały na długo po ukrzyżowaniu Chrystusa i zakończono je w 64 r. n.e., na sześć lat przed jej zburzeniem. W momencie zburzenia świątynia uchodziła za przysłowiowy przykład rozmachu (jak opisywał, zapewne z charakterystyczną dla epoki przesadą, Józef Flawiusz).
  2. Dokładne proroctwo Jezusa: Jezus w rozmowie z uczniami przewiduje zniszczenie świątyni; mimo że sama ewangelia została spisana po jakimś czasie, to tradycja była przechowywana w przekazach ustnych i wypełnienie proroctwa przyjęto jako czytelny znak, że Jezus był prawdziwym Mesjaszem. Jezus informuje współczesnych mu ludzi o tym na różne sposoby, w innym miejscu powiada: „Oto wasz dom zostanie wam pusty” (Mateusza 23:3). Mimo że niektóre grupy w łonie judaizmu biblijnego oczekiwały zburzenia świątyni (porównaj Zwoje nad Morza Martwego), to jednak proroctwo Jezusa jest niezwykle dokładne.
  3. Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony: i rzeczywiście kamień nie pozostał na kamieniu – świątynia została doszczętnie zniszczona rękoma pogan. Bogato zdobione elementy wykonane z drogich metali trafiły do rąk żołnierzy, zatem wcześniej gruzy musiały zostać dokładnie przeszukane. Józef Flawiusz relacjonuje, że Tytus rozdawał bogate łupy wojenne, w tym srebro, złoto i odzież.