Spis treści

Marcin Luter o wierze

Marcin Luter o wierze. "Wiara to odnowienie..."

Marcin Luter o wierze. „Wiara to odnowienie…”

Wiara to odnowienie całej natury, aby oczy, uszy i serce widziały, słyszały i czuły to, czego nie czują wszyscy inni ludzie.

oryginał
Der Glaube ist die Erneuerung der ganzen Natur, so dass Augen, Ohren und Herzen sehen, hören und fühlen, was alle anderen Menschen nicht spüren.

Marcin Luter (za: Luther!: Biographie eines Befreiten; Joachim Köhler)

por. Izajasza 6:10; Mateusza 13:15; Dzieje 28:27

Zobacz także: „A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. 1 Jana 5:1-5 [chiazm]