"A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara". 1 Jana 5:1-5 [chiazm]

„A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. 1 Jana 5:1-5 [chiazm]

Kilka pierwszych wersetów 5. rozdziału 1 Listu Jana kładzie nacisk na zrodzenie się z Boga. Dwa kluczowe punkty chiazmu akcentują miłość bliźniego oraz wiarę, która umożliwia zwycięstwo nad światem.

1 Jana 5:1-5 [chiazm]: tekst

 Każdy , kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem,  narodził się z Boga ,, a każdy, kto  miłuje tego, który zrodził ,  miłuje też tego, który się z niego narodził.  (2) Po tym poznajemy, że  miłujemy dzieci Boże , gdy  miłujemy Boga  i zachowujemy jego przykazania.
(3) Na tym bowiem polega  miłość Boga , że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.
(4) Bo  wszystko, co się narodziło z Boga ,  zwycięża świat .
 A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 
(5) Kto  zwycięża świat , jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest  Synem Bożym ?

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

1 Jana 5:1-5 [chiazm]: struktura

[A]  Każdy , kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem,  narodził się z Boga ,
[B] a każdy, kto  miłuje tego, który zrodził 
[C]  miłuje też tego, który się z niego narodził. 
[C] Po tym poznajemy, że  miłujemy dzieci Boże 
[B] gdy  miłujemy Boga  i zachowujemy jego przykazania. Na tym bowiem polega  miłość Boga , że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie.
[A] Bo  wszystko, co się narodziło z Boga 
[B]  zwycięża świat 
[C]  A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 
[B] Kto  zwycięża świat 
[A] jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest  Synem Bożym ?

źródło: chiasmusxchange.com