Manuskrypty Nowego Testamentu na tle innych dokumentów epoki

Manuskrypty Nowego Testamentu na tle innych dokumentów

Manuskrypty Nowego Testamentu na tle innych dokumentów

Pisma Nowego Testamentu wyróżniają się na tle innych prac, które przeszły do klasyki, pod wieloma względami. Przede wszystkim zostały spisane relatywnie szybko. Najwcześniejsze fragmenty kopii pochodzą nawet ok. 50 lat od ich spisania (porównaj: praca Tytusa Liwiusza o historii Rzymu to jakieś 300 – 400 lat). Nowy Testament bije też na głowę konkurencję pod względem liczby kopii (samych manuskryptów jest blisko 6 tysięcy, czyli jakieś ponad 3 razy więcej niż Iliady i 24 razy więcej niż dzieł Platona). A przecież nie wliczamy innych sposobów transmisji tekstu, takich jak cytaty w pracach „ojców kościoła”.

Dlaczego to wszystko ma znaczenie? Przede wszystkim, im bliżej do czasu spisania wydarzenia, tym relacja jest obiektywnie rzecz biorąc bardziej precyzyjna. Oryginał udaje się też odtworzyć dzięki licznym manuskryptom i za sprawą porównania ich przez specjalistów udaje się wychwycić, w których miejscach skrybowie popełnili błędy.

Dlatego poza bardzo nielicznymi przypadkami tekst Biblii, którą trzymamy w rękach, jest tym, który rzeczywiście spisali autorzy. Robiąca wrażenie różnica między poszczególnymi manuskryptami (podawana na przykład przez Barta D. Ehrmana) w ogromnej większości dotyczy nieistotnych szczegółów (zobacz np. przykład Ew. Mateusza), z drugiej ta liczba zwiększana jest za sprawą tak dużej liczby kopii manuskryptów. Ta liczba kopii jednak sprawia, że specjaliści są w stanie obiektywnie ocenić autentyczność poszczególnych partii tekstu.

Obecnie nikt nie kwestionuje autentyczności tego, co napisał Platon bądź Homer. Jednak zdarza się, że podważana jest treść Nowego Testamentu. Jak „obiektywna” jest to krytyka, pokazują dane z poniższej tabeli.

Manuskrypty Nowego Testamentu na tle innych dokumentów: tabela

Napisano Najwcześniejsza kopia Odstęp czasu w latach Liczba kopii
Homer, „Iliada” 900 p.n.e. 400 p.n.e. 500 ok. 1800
Platon 427-347 p.n.e. 900 n.e. 1300 210
Arystoteles 384-322 p.n.e. 1100 n.e. 1400 40
Juliusz Cezar, „O wojnie galijskiej” 100 -44 p.n.e. 900 n.e. 1000 251
Tacyt, „Roczniki” 56-120 n.e. 1000 n.e. 900 31
Herodot, „Dzieje” 484 -425 p.n.e. 100 n.e. 500-600 109
Tytus Liwiusz, „Ab urbe condita” 59 p.n.e – 17 n.e. 300 n.e. 300-400 90
 Nowy Testament  ok. 50-100 n.e. część: 100-150 n.e.;
całe księgi: 150-200;
cały NT: ok. 300 n.e.
 50-100   5838  greckich manuskryptów;
 18524  tłumaczeń na grekę;
 42000  zwojów/kodeksów Starego Testamentu

źródło: Schuyler Bibles