1 List Jana 5:20 i próba fałszerstwa

1 List Jana 5:20 brzmi:

1 Jana 5:20

1 Jana 5:20

Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam zdolność, abyśmy mogli poznać Prawdziwego, a jesteśmy w Prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne (1 List Jana 5:20; Biblia Lubelska)

1 List Jana bywa traktowany jako polemika z osobami które wyznawały gnostyckie poglądy (twierdzący, że Jezus był człowiekiem jedynie pozornie; stąd m.in. słowa w 1 Jana 2:26: „To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd”). Powyższe słowa z 1 Jana 5:20 zostały zmienione, aby zaakcentować człowieczeństwo Mesjasza. Bart Ehrman w książce The Orthodox Corruption of Scripture (s. 235) pisze:

Kiedy autor mówi, że „Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł” wiele manuskryptów Wulgaty dodaje: „i [że] był przybrany w ciało ze względu na nas, i cierpiał, i powstał z martwych. I zabrał nas do siebie”. [et carnem induit nostri causa et passus est et resurrexit a mortuis adsumpsit nos.]

Autor przytacza dodatkowo opinię prof. von Harnacka, który datuje zmianę na późny II lub wczesny III wiek, kiedy akcentowanie człowieczeństwa Chrystusa przybrało na sile.

Wkrótce później dokonano interpolacji do tekstu 1 Jana jako odpowiedni dodatek do tego dokumentu, który już był postrzegany jako antydoketyczny

– podsumowuj Ehrman.

Doketyzm jest uznawany za heterodoksyjną doktrynę, że cielesna egzystencja Jezusa w ludzkim ciele była jedynie pozorem, a historyczny Mesjasz jedynie wydawał się być człowiekiem.

źródło: The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament

Czytaj także: Najwcześniejsze greckie manuskrypty Nowego Testamentu