Zobacz także: inne rozdziały Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju 23: tekst

Śmierć i pogrzeb Sary

Księga Rodzaju 23:1

A Sara dożyła stu dwudziestu siedmiu lat.
Tyle było lat życia Sary.

Księga Rodzaju 23:2

Sara umarła w mieście Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w ziemi Kanaan.
I Abraham przyszedł, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją.

Księga Rodzaju 23:3

Potem Abraham wstał od swej zmarłej i powiedział do synów Cheta:

Księga Rodzaju 23:4

Jestem wśród was przybyszem i przychodniem.
Dajcie mi na własność grób między wami, abym pogrzebał moją zmarłą sprzed mojego oblicza.

Księga Rodzaju 23:5

Synowie Cheta odpowiedzieli Abrahamowi:

Księga Rodzaju 23:6

Słuchaj nas, mój panie: Jesteś księciem Boga wśród nas.
Pochowaj swoją zmarłą w naszych najlepszych grobach.
Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu, abyś pochował swoją zmarłą.

Księga Rodzaju 23:7

Wtedy Abraham wstał, pokłonił się ludowi tej ziemi, czyli synom Cheta;

Księga Rodzaju 23:8

I powiedział do nich: Jeśli zgadzacie się, abym pochował moją zmarłą sprzed mojego oblicza, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną do Efrona, syna Sochara;

Księga Rodzaju 23:9

Aby mi ustąpił swą jaskinię Makpela, która znajduje się na końcu jego pola.
Niech mi ją odda za odpowiednią cenę jako grób na własność wśród was.

Księga Rodzaju 23:10

A Efron siedział wśród synów Cheta.
Odpowiedział więc Efron Chetyta Abrahamowi w obecności synów Cheta i wszystkich, którzy wchodzili w bramę jego miasta:

Księga Rodzaju 23

Księga Rodzaju 23

Księga Rodzaju 23:11

Nie, panie mój, posłuchaj mnie.
Daję ci to pole i jaskinię, która na nim jest.
Daję ją tobie w obecności synów mego ludu.
Pochowaj swoją zmarłą.

Księga Rodzaju 23:12

Wtedy Abraham pokłonił się przed ludem tej ziemi;

Księga Rodzaju 23:13

I powiedział do Efrona w obecności ludu tej ziemi: Raczej jeśli się da, proszę, posłuchaj mnie.
Dam ci pieniądze za pole, weź je ode mnie, a pochowam tam moją zmarłą.

Księga Rodzaju 23:14

Efron odpowiedział Abrahamowi:

Księga Rodzaju 23:15

Mój panie, posłuchaj mnie.
Ta ziemia jest warta czterysta syklów srebra, ale cóż to jest między mną a tobą? Pochowaj swoją zmarłą.

Księga Rodzaju 23:16

I Abraham wysłuchał Efrona.
Odważył więc Abraham Efronowi srebro, które ten wymienił w obecności synów Cheta: czterysta syklów srebra, jakie były w obiegu u kupców.

Księga Rodzaju 23:17

Tak więc pole Efrona, które jest w Makpelu naprzeciw Mamre, pole i jaskinia, która na nim jest, i wszystkie drzewa, które były na polu i wkoło na wszystkich jego granicach, przeszły;

Księga Rodzaju 23:18

Na własność Abrahama w obecności synów Cheta i wszystkich, którzy wchodzili w bramę tego miasta.

Księga Rodzaju 23:19

Potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini pola w Makpelu naprzeciwko Mamre, czyli Hebronie, w ziemi Kanaan.

Księga Rodzaju 23:20

I zostały oddane Abrahamowi pole i jaskinia, która była na nim, jako grób na własność, przez synów Cheta.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj