Księga Rodzaju 49:29-33
(29) Potem im nakazał: Ja będę przyłączony do mojego ludu. Pogrzebcie mnie z moimi ojcami w jaskini, która jest na polu Efrona Chetyty;

(30) W jaskini, która jest na polu Makpela naprzeciwko Mamre w ziemi Kanaan. Kupił ją wraz z polem Abraham od Efrona Chetyty jako grób na własność.

(31) Tam pogrzebano Abrahama i jego żonę Sarę, tam pogrzebano Izaaka i jego żonę Rebekę. Tam też pogrzebałem Leę.

(32) Pole to i jaskinię na nim kupiono od synów Cheta.

(33) A gdy Jakub przestał mówić do swoich synów, złożył swoje nogi na łoże i umarł, i został przyłączony do swego ludu.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

 Księga Rodzaju 49:29-33 
(29) Potem im nakazał (hebr. צָוָה / cawa) 
Ja będę przyłączony do mojego ludu
Pogrzebcie mnie z moimi ojcami w jaskini, która jest na polu Efrona Chetyty; (30) W jaskini, która jest na polu Makpela naprzeciwko Mamre w ziemi Kanaan. Kupił ją wraz z polem Abraham od Efrona Chetyty jako grób na własność.
(31) Tam pogrzebano Abrahama i jego żonę Sarę
tam pogrzebano Izaaka i jego żonę Rebekę
Tam też pogrzebałem [Jakub] Leę.
(32) Pole to i jaskinię na nim kupiono od synów Cheta.
 A gdy Jakub przestał mówić (hebr. צָוָה / cawa) do swoich synów
złożył swoje nogi na łoże i umarł, i został przyłączony do swego ludu.

źródło: chiasmusxchange.com