Księga Apokalipsy – streszczenie

Księga Objawienia – wstęp

Poniżej znajduje się struktura Księgi Objawienia wg interpretacji historycznej (najpopularniejszej wśród biblijnych interpretatorów na przestrzeni wieków). Zgodnie z nią na kartach Apokalipsy ukazana jest panorama dziejów przez pryzmat ludu Bożego w kontekście historycznym (imperium rzymskie i twory polityczno-religijne powstałe na jego gruzach). Punktem wyjściowym jest 96 r., kiedy Jan zakończył spisywanie Księgi – od tego momentu rozpoczyna się wypełnianie tego, co zostało zapisane (począwszy od Ks. Objawienia 6, która jest pierwszym rozdziałem opisującym kolejne wydarzenia).

Księga Objawienia – struktura

tekst: Księga Apokalipsy - streszczenie

tekst: Księga Apokalipsy – streszczenie

Księga Objawienia – poszczególne rozdziały

Aby przeczytać poszczególny rozdział Ks. Objawienia, kliknij wybrany rozdział w tabeli:

Ks. Objawienia 1 Ks. Objawienia 2 Ks. Objawienia 3 Ks. Objawienia 4 Ks. Objawienia 5 Ks. Objawienia 6 Ks. Objawienia 7
Ks. Objawienia 8 Ks. Objawienia 9 Ks. Objawienia 10 Ks. Objawienia 11 Ks. Objawienia 12 Ks. Objawienia 13 Ks. Objawienia 14
Ks. Objawienia 15 Ks. Objawienia 16 Ks. Objawienia 17 Ks. Objawienia 18 Ks. Objawienia 19 Ks. Objawienia 20 Ks. Objawienia 21
Ks. Objawienia 22 Ks. Objawienia 23

Księga Objawienia 6 – streszczenie

6 pieczęci

6 pieczęci / tekst: Księga Apokalipsy – streszczenie

Szczegółowa interpretacja symboli:

 artykuł będzie rozbudowywany – zapraszamy do ponownych odwiedzin