Księga Jozuego 1 [Septuaginta]

Księga Jozuego 1 [Septuaginta]: tekst

Księga Jozuego 1:2

Mój sługa Mojżesz umarł. Teraz więc powstań i przejdź przez Jordan ty i cały ten lud do ziemi, którą im dałem.

Przekład interlinearny

Księga Jozuego 1:2: przekład interlinearny

Μωυσῆς θεράπων μου τετελεύτηκεν νῦν οὖν
Mōysēs ho therapōn mou teteleutēken nyn oun
Mojżesz sługa mój umarł teraz więc
G3475 G3588 G2324 G3450 G5053 G3568 G3767
ἀναστὰς διάβηθι τὸν Ιορδάνην σὺ καὶ πᾶς
anastas diabēthi ton Iordanēn sy kai pas
powstań przejdź Jordan ty i cały
G450 G1224 G3588 G2446 G4771 G2532 G3956
λαὸς οὗτος εἰς τὴν γῆν ἣν
ho laos houtos eis tēn gēn hēn
lud ten do ziemi którą
G3588 G2992 G3778 G1519 G3588 G1093 G3739
ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς
egō didōmi autois
ja daję im
G1473 G1325 G846

 

Księga Jozuego 1:2 [Septuaginta]: komentarze

Księga Jozuego 1:2:

treść wersetu: Jozuego 1:2
Mój sługa Mojżesz umarł. Teraz więc powstań i przejdź przez Jordan ty i cały ten lud do ziemi, którą im dałem.

Księga Jozuego 1 [Septuaginta]

Księga Jozuego 1 [Septuaginta]