Psalm 51 [chiazm]

Psalm 51 [chiazm 1]: treść

Psalm 51 [chiazm]. "Abyś okazał się sprawiedliwy..."

Psalm 51 [chiazm]. „Abyś okazał się sprawiedliwy…”

(1) <Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on wszedł do Batszeby.>
Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości  zgładź  moje występki.
(2)  Obmyj mnie  zupełnie z mojej nieprawości i  oczyść mnie  z mego grzechu.
(3)  Uznaję bowiem moje występki, a  mój grzech  zawsze jest przede mną.
(4) Przeciw tobie, tobie samemu,  zgrzeszyłem  i zło uczyniłem na twoich oczach,  abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie.  (5) Oto zostałem zrodzony w nieprawości i  w grzechu  poczęła mnie moja matka.
(6) Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi  poznać  mądrość.
(7)  Oczyść mnie  hizopem, a będę oczyszczony;  obmyj mnie , a stanę się bielszy od śniegu.
(8) Daj mi usłyszeć  radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś.
(9) Odwróć  swe oblicze od moich grzechów i  zgładź  wszystkie moje nieprawości.
(10) Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego.
(11) Nie odrzucaj mnie sprzed  twego oblicza  i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
(12) Przywróć mi  radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.
(13) Wtedy  będę nauczał  przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie.
(14)  Uwolnij mnie  od winy za przelanie krwi, o  Boże ,  Boże   mego zbawienia , a  mój język  będzie wysławiał twoją sprawiedliwość.
(15) Panie, otwórz  moje wargi , a  moje usta  będą głosić twoją chwałę.
(16) Ty bowiem nie pragniesz  ofiar , choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz  całopalenia .
(17)  Ofiary  dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym  nie wzgardzisz , o Boże!
(18) Okaż dobroć  Syjonowi według twego upodobania; odbuduj mury  Jeruzalem .
(19) Wtedy  przyjmiesz   ofiary  sprawiedliwości,  ofiary ogniste i całopalenia ; wtedy będą składać  cielce  na twoim ołtarzu.

tu i poniżej korzystaliśmy z przekładu UBG

Psalm 51 [chiazm 1]: struktura

Psalm 51:1-9
[A] (1) Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości  zgładź [מָחָה/macha] moje występki.
[B] (2)  Obmyj [כָּבַס/kawas]mnie   zupełnie z mojej nieprawości i  oczyść mnie   z mego grzechu.
[C] (3)  Uznaję [יָדַע/jada]  bowiem moje występki, a  mój grzech [חַטָּאָת/chata’at] zawsze jest przede mną.
(4) Przeciw tobie, tobie samemu,  zgrzeszyłem [חָטָא/chata]  i zło uczyniłem na twoich oczach
[D] (4)  abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. 
[C] (5) Oto zostałem zrodzony w nieprawości i  w grzechu [חֵטְא/chete]  poczęła mnie moja matka.
(6) Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi  poznać [יָדַע/jada]  mądrość.
[B] (7)  Oczyść mnie  hizopem, a będę oczyszczony;  obmyj [כָּבַס/kawas] mnie , a stanę się bielszy od śniegu.
[A] (8) Daj mi usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś.
(9) Odwróć swe oblicze od moich grzechów i  zgładź [מָחָה/macha]  wszystkie moje nieprawości.
Psalm 51:8-12
[A] (8) Daj mi usłyszeć  radość [שָׂשׂוֹן/sason]  i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś.
[B] (9) Odwróć  swe oblicze [פָּנִים/panim] od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości.
[C] (10) Stwórz  we mnie  serce czyste, o Boże
[C] (10) i odnów  we mnie  ducha prawego.
[B] (11) Nie odrzucaj mnie sprzed  twego oblicza [פָּנִים/panim]  i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
[A](12) Przywróć mi  radość [שָׂשׂוֹן/sason]  twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.
Psalm 51:13-15
[A] (13) Wtedy  będę nauczał  przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie.
[B] (14)  Uwolnij mnie  od winy za przelanie krwi, o  Boże 
[B] (14)  Boże   mego zbawienia 
[A] (14) a  mój język  będzie wysławiał twoją sprawiedliwość.
(15) Panie, otwórz  moje wargi , a  moje usta  będą głosić twoją chwałę.
Psalm 51:13-15
[A] (16) Ty bowiem nie pragniesz  ofiar , choćbym ci je dał
[B] (16) ani nie przyjmiesz  całopalenia [עֹלָה/ola] .
[C] (17)  Ofiary [זֶבַח/zewach]  dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym  nie wzgardzisz , o Boże!
[D] (18) Okaż dobroć  Syjonowi według twego upodobania
[D] (18) odbuduj mury  Jeruzalem .
[C] (19) Wtedy  przyjmiesz   ofiary [זֶבַח/zewach]  sprawiedliwości
[B] (19)  ofiary ogniste [עֹלָה/ola] i całopalenia 
[A] (19) wtedy będą składać  cielce  na twoim ołtarzu.

źródło: chiasmumexchange.com

Psalm 51 [chiazm 2]: treść

 (1) Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki. (2) Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu.   (3) Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. (4) Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. (5) Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. (6) Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość.   (7) Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. (8) Daj mi usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś. (9) Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości.   
(10) Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. (11) Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. (12) Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. 
 (13) Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie. (14) Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość. (15) Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić twoją chwałę. (16) Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. (17) Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!   (18) Okaż dobroć Syjonowi według twego upodobania; odbuduj mury Jeruzalem. (19) Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia; wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu. 

Psalm 51 [chiazm 2]: struktura

[A]  Prolog: prośba o Boże miłosierdzie i indywidualne przebaczenie (Psalm 51:1-2) 
[B]  osobiste wyznanie grzechów (Psalm 51:3-6) 
[C]   Modlitwa o wybaczenie i przywróconą radość (Psalm 51:7-9) 
[C]   Modlitwa o oczyszczenie i przywróconą radość (Psalm 51:10-12) 
[B]   wyznanie osobistej odnowy (Psalm 51:13-17) 
[A]   Epilog: prośba o błogosławieństwo dla całej wspólnoty Syjonu (Psalm 51:18-19) 

Zobacz także: Psalm 70 [chiazm]

źródło: Ernst Wendland