Czy słowo Elohim (Bóg) wskazuje na trzy osoby Trójcy?

Czy słowo Elohim (Bóg) wskazuje na trzy osoby Trójcy?

Czy słowo Elohim (Bóg) wskazuje na trzy osoby Trójcy?

Czy słowo Elohim oznacza Trójcę, ponieważ formalnie jest w liczbie mnogiej? Cechą charakterystyczną języka hebrajskiego jest, jak zauważył Lant Carpenter, używanie liczby mnogiej z rzeczownikami, aby podkreślić władzę, godność lub majestat osób, których dotyczą. Wciąż jednak dana osoba pozostaje jedna, na co wskazuje np. czasownik w liczbie pojedynczej. Ot kilka przykładów:

  • Bóg zwrócił się do Mojżesza następującymi słowami: „Oto ustanawiam cię bogiem (Elohim) dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem” (Wyjścia 7:1). Mojżesz oczywiście nie stanowił triady bóstw.
  • Pogańskie bóstwa: Dagon (Sędziów 16:23), Asztarta, Kemosz, Milkom (1 Królewska 11:33) są opisywane rzeczownikami „bóg” formalnie w liczbie mnogiej, jednak każdy z dostępnych przekładów oddaje te słowa w liczbie pojedynczej. Nikt też nie wysuwa hipotez, że stanowiły triady, przeczy temu też wiedza o mitologiach narodów ościennych Izraela.
  • Innym rzeczownikiem, który bywa używany w liczbie mnogiej, jest „adonim” – dosłownie: panowie, ale jak w przypadku „elohim”, to uwypuklenie dostojeństwa tytułu. Takim mianem określani są Abraham, Faraon czy Józef, ale w przypadku żadnego z nich nikt nie wysuwa argumentu, jak w przypadku rzekomej mnogości osób zawartych w „elohim”.