Izrael w Księdze Objawienia

Ks. Objawienia 12 prezentuje wizje złożone z symboli, które na myśl przywodzą losy narodu izraelskiego. Właściwe ich odczytanie umożliwia poprawną interpretację pełnego znaków rozdziału Apokalipsy.

  1. smok = Egipt (Ezechiela 29:3; Psalm 74:13-14; Izajasza 27:1; Izajasza 51:9)
  2. niewiasta = tak w całym Starym Testamencie był określany wybrany lud Izraela
  3. ,,Chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi” (Objawienia 12:4) = zarządzenie faraona, aby zabić wszystkich pierworodnych (Wyjścia 1:16)
  4. ,,Jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu” (Objawienia 12:5) = Izrael zaprowadzany do podnóży góry Synaj
  5. ,,Jednak oni zwyciężyli go przez krew Baranka”= Izrael ocalony dzięki krwi Baranka Paschalnego
  6. ,,A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga” (Objawienia 12:6) = Izrael na pustyni (Ozeasza 2:16, Ezechiela 20)
  7. ,,na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona” (Objawienia 12:14) = Izrael otrzymuje mannę od Boga
  8. ,,Kobiecie zaś dano dwa skrzydła wielkiego orła” (Objawienia 12:14) = Bóg nosił Izrael na skrzydłach orlich (Wyjścia 19:4, Powtórzonego Prawa 32:11)
  9. ,,smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę” (Objawienia 12:13) = faraon i jego wojsko ruszają w pogoń za ludem Izraela
  10. ,,Ale ziemia przyszła jej z pomocą. Otworzyła swe usta i połknęła wodę, wyrzucaną z paszczy smoka.” (Objawienia 12:16) = wody pochłonęły wojska Egiptu (,,Wyciągnąłeś Swoją Prawicę, połknęła ich ziemia” – Wyjścia 15:12).