Imię Mesjasza przed stworzeniem świata

Pesachim 54a

[…] Siedem zjawisk zostało stworzonych, zanim świat został stworzony, a są to: Tora i pokuta, i Ogród Eden, i Gehenna, i Tron Chwały, i Świątynia, i imię Mesjasza. (…) Imię Mesjasza zostało stworzone, zanim świat został stworzony, jak jest napisane w rozdziale omawiającym Mesjasza: „Niech imię jego trwa na wieki; jego imię istniało przed słońcem” (Psalm 72:17). Imię Mesjasza istniało już przed stworzeniem słońca i reszty świata

Komentarz: imię Mesjasza jako jedna z siedmiu rzeczy istniejących przed stworzeniem świata to jeden z fragmentów Talmudu, który cytowany jest na potwierdzenie wiary pierwszych chrześcijan w „preegzystencję idealną” – Chrystus nie istniał przed swoimi narodzinami, ale jego misja stanowiła Boży plan, który zrealizował się w I wieku. W takim tonie pisze m.in. Piotr:

Był On przewidziany wprawdzie już przed stworzeniem świata, ale został objawiony w czasach ostatecznych ze względu na was. (1 Piotra 1:20).

Pojawienie się Jezusa Chrystusa nie jest więc wcieleniem, ale objawieniem Syna Bożego, którego narodziny stanowią wypełnienie Bożego planu.