Ebionici a dziewicze poczęcie

Ebionici a dziewicze poczęcie Jezusa Chrystusa

Ebionici a dziewicze poczęcie Jezusa Chrystusa

Według historyka Kościoła, Euzebiusza z Cezarei, istniały dwie grupy ebionitów: jedna, która wierzyła w ojcostwo Józefa, a także druga, która uznawała poczęcie z Ducha Świętego. Poglądy tych pierwszych historyk Kościoła opisywał tak:

Uważali Go bowiem za istotę prostą i pospolitą, tylko za człowieka, który osiągnął sprawiedliwość doskonałością swojego życia, a narodził się ze związku Maryi z mężczyzną.

Z kolei druga grupa różniła się od poprzedniej m.in. następującą kwestią:

Oprócz tych byli byli jeszcze inni o tej samej nazwie, którzy wprawdzie ustrzegli się wspomnianych niedorzeczności i nie przeczyli, że Pan narodził się z Dziewicy i z Ducha Świętego, lecz oni także nie uznawali Jego preegzystencji jako Bożego Słowa i Mądrości i pogrążyli się w tej samej bezbożności (...).

więcej o Ewangelii Ebionitów - TUTAJ

Euzebiusz z Cezarei; Historia Kościelna; s. 191; Wydawnictwo WAM, 2013 r.