Ewangelia Marka: autor

Ewangelia Marka: informacje

Ewangelia Marka: informacje

Spekuluje się, że autorem Ewangelii może być pewien młodzieniec, o którym wzmianka znajduje się tylko w Ew. Marka (Marka 14:51).

Człowiek o imieniu Marek wymieniony jest Dziejach Apostolskich 12:12 (taką informację potwierdza Papiasz na początku II stulecia), gdzie czytamy:

„(Piotr) przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie”.

Później dołącza do Barnaby i Pawła, którzy udają się w podróż misyjną (Dzieje 12:25). Jan (Marek) był ich pomocnikiem (Dzieje 13:5), ale opuszcza ich (Dzieje 13:13), wracając do Jeruzalem. Później kiedy Barnaba i Paweł rozważają udanie się w kolejną podróż (Dzieje 15:36), ten pierwszy chce zabrać Jana (Marka), ale Paweł nie wyraża zgody (Dzieje 15:38: Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy). Ostatecznie wyruszają osobno, a Jan (Marek) udaje się wraz z Barnabą na Cypr (Dzieje 15:39).

Obecnie jednak uczeni nie podzielają poglądu, jakoby Jan (Marek) był autorem Ewangelii; sama Ewangelia nie zawiera informacji o autorze.

Ewangelia Marka: kompozycja

Na około 650 wersetów w Ewangelii Marka 600 z nich można znaleźć albo w Ewangelii Mateusza albo Łukasza.

Ewangelia Marka: spis treści

Źródła