Ewangelia Mateusza 1:1 i 1:17

Tekst wersetów

1. Księga pochodzenia  Jezusa Chrystusa , syna  Dawida , syna  Abrahama .
17. Tak więc wszystkich pokoleń od  Abrahama do  Dawida  jest czternaście pokoleń, a od  Dawida  do niewoli w Babilonie czternaście pokoleń, a od niewoli w Babilonie do  Chrystusa   czternaście pokoleń.

Nowa Europejska Wersja

Zapis chiazmu

 Ewangelia Mateusza 1:1 i 1:17 [chiazm] 
[A] Księga pochodzenia  Jezusa Chrystusa 
[B] syna  Dawida 
[C] syna  Abrahama 
[C] Tak więc wszystkich pokoleń od  Abrahama 
[B] do  Dawida  jest czternaście pokoleń, a od  Dawida  do niewoli w Babilonie czternaście pokoleń
[A] a od niewoli w Babilonie do  Chrystusa  czternaście pokoleń

źródło: chiasmusxchange.com